Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tänades Jumalat

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Tulekul on Narva kirikute päevad. Usk ja pühakoda on Eestis otseses seoses. Kirik ja kihelkond ning kirik keset küla ilmestab meie igapäevaelu. Oleme harjunud sellega, et pühakojad on olemas, kuigi iseasi on, kui palju neid külastatakse. Kirikute päevad aitavad kirikuukse leida ja sisse astuda.
Alustame kirikute päevi teavituse ja kontaktide loomise Nelja Tuule ristirännakuga (21.–27. septembril) ja nädalalõpus (28.–30. septembril) keskendume Narvas peaüritustele.
Narva Maarja kogudusega teeme ettevalmistusi koguduse päevadeks. Piirkonna piiskopi Tiit Salumäe ettepanekul kasvas see ettevõtmine EKNi koostööprojektiks ning saime ka nime ja teema: Narva kirikute päevad „Eesti usk“, vene keeles „Vera v Estonii“. Moodustasime toimkonna ja sõnastasime eesmärgid. Tähistame EELK 100. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, tänades Jumalat ning palvetades Eestimaa ja rahva eest. Soovime mitmesuguste tegevuste kaudu tutvustada kristlike koguduste elu ja tegevust Narvas ja Virumaal. Oluline osa on koostöö arendamisel kohaliku omavalitsusega, asutuste ja organisatsioonidega. Julgustame koguduste liikmeid osalema oma koguduse töös vabatahtlikena. Jagame evangeeliumi sõnumit erinevas vormis, millega kutsume uusi inimesi kogudustega liituma. Kirikute päevadega soovime elavdada koguduste tegevusvaldkondi.
Kirikupäevade teema ei ole uus, pigem on see juurte juurde pöördumine. Kristlik traditsioon ja kultuurilugu on ka Eesti lugu ja rahva hariduse lugu. Kuna meil on seljataga okupatsiooniaastad ja kirik nagu rahvaski oli kannatav kirik, siis sellised ühised kristlikud päevad ja üritused annavad koguduseliikmetele julgust oma usku tunnistada.
Ettevalmistavad koosolekud toimuvad eesti ja vene keeles. Kõik peamised kõned ja ettekanded tõlgitakse vene keelde. Narvas elab ka ingerisoomlasi, seetõttu on konverentsil eraldi töörühm soome keeles. Nelja Tuule ristirännaku raames on kavas palju tegevusi Narva linnas. Sügisega algab pimedam aastaaeg, seepärast jagame tasuta helkureid, kirikute päevade infot, lõkkekohvi, peame fotojahti kirikute juures, teeme küsitlust, vaatame vaimuliku sisuga filme, peame palvusi jm. Reede, 28. september algab palvushommikusöögiga, mille pakub Narva linnapea. Sellele järgnevad asutuste külastused. Kohal on mitu piiskoppi, kes kohtuvad koolilaste ja töötegijatega koolides, raamatukogus, piirivalve- ja tollipunktis. Piibliõppest huvitatuile peab praost Tauno Toompuu piiblitunni. Sellele järgneb ristirännak läbi linna, kus peatutakse sõja ajal hävinud kirikute asukohtades ja lauldakse ning palutakse kogudustele ja linnarahvale õnnistust. Reede õhtul on kirikute päevade avajumalateenistus.
Õhtul saavad noored koguneda noorteõhtule. Päeva lõpetame õhtupalvusega katoliku kirikus.
Laupäev, 29. september algab palvusega Narva Ülestõusmise katedraalis ning jätkub konverentsiga Narva kolledžis. Samal ajal peetakse lastele laste programmi ja õhtul kogunetakse Aleksandri kirikusse kontsertjumalateenistusele, kus esinevad Gattšina koguduse koor, Peterburi Jaani koguduse koor ja EELK Misjonikoor. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.
Õhtul on võimalus kuulata Kaarli koguduse noortekoori kontserti ja osaleda noorteõhtul. Noorteprogrammil on oluline osa. Õigeusu kiriku piiskop Laatsarus rõhutas oma kirjas toimkonnale, et kuigi Narva elanikkonnast loeb suurem osa ennast (õige)usklikeks, on osavõtt koguduste tööst siiski tagasihoidlik. Usuline teadlikkus ja aktiivsus on Narvas madal, seepärast toetab piiskop Laatsarus väga Narva kirikupäevade korraldamist.
Pühapäeval on jumalateenistused kõigis Narva linna kirikutes ja kell 14 kogunetakse Aleksandri kirikusse kirikute päevade lõpujumalateenistusele, kus jutlustab Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop Andres Põder ja kaasa teenib Peterburi Jaani koguduse koor.
Soovin, et usk ja pühakoda saavad nende päevadega koguduseliikmetele säravamaks ja huvilistele hingekoduks.

Leevi Reinaru

 

 

 

 

Leevi Reinaru,
EELK Misjonikeskuse juhatuse liige