Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teoloogid saavad võimaluse teha teadust

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

NõmmikUrmas2019Eesti Teadusagentuur tegi otsuse rahastada piibliteaduslikku projekti „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“.

Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik (fotol) on selle üle rõõmus, sest viimasel ajal on kurdetud teaduse, kitsamalt humanitaarteaduse alarahastamist. Võrreldes varasemate rahaeraldustega on nimetatud grant mahukam: tegemist on viieks aastaks mõeldud uurimistoetusega, mille abil saab rakendada kümme inimest ja see arv võib vajadusel veel kasvada.
„Sisuliselt on projekt pretensioonikas, sest eesmärk on visandada mitte ainult tervikpilt Piibli Iiobi raamatu sisust, vormist ja kujunemisest, vaid laiemalt vanaheebrea Iio­bi traditsiooni juurtest, kujunemisest ning vanemast heebrea-, aramea- ja kreekakeelsest retseptsiooniloost,“ selgitab kavandatava tegevuse sisu Urmas Nõmmik veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia.
Tuleb rõhutada, et uurimisrühm jätkab Iiobi raamatu pikka uurimistraditsiooni Tartus. Ka lähiaastate tegevusest võib tuua näiteid, mis on otse või kaude seotud Iio­bi raamatuga. Urmas Nõmmik on süvenenud vanaheebrea luule vormi muutumisse ja tarkusekirjanduslike motiivide arengulukku. Judaistika lektor Anu Põldsam ning Uue Testamendi teadur Ergo Naab on teinud lähemat tutvust kreekakeelse 1. sajandist pärit Iiobi testamendiga. Diana Tomingas tegeleb oma doktoritöös Iiobi raamatu luule süntaksi küsimustega.
Rahastust leidnud projekt võtab teravdatult vaatluse alla kogu Iiobi kirjanduse eel-, tekke- ja varase retseptsiooniloo.
Tartusse on lähemal viiel aastal oodata tervet plejaadi tuntud Iiobi-uurijaid kogu maailmast, lubab Nõmmik ja lisab, et uurimisrühma viieaastase töö tulemuseks saab loota tippteaduslikke artikleid, aga ka tulu võiks sellest tõusta igale kristlasele, kes soovib Piiblist paremini aru saada.
Eesti Kirik