Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vancouveri Peetri kogudusel õpetaja Eestist

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Koguduse peale õnnistamine: Milvi Puusepp (vasakult), praost Lori-Anne Boutin-Crawford ja Algur Kaerma.
Erakogu

Kanadas Vancouveri Peetri kirikus õnnistati 18. jaanuaril oma teenimise perioodiks koguduse peale õpetaja Algur Kaerma.

Täpselt pool kolm alustas organist dr Robert Batt oreli eelmänguga ning nõukogu abiesimehe Armas Kivisilla juhtimisel sisenes protsessioon kirikusaali: ühes kohale seatava vaimulikuga kaheksa Suur-Vancouveri praostkonna ametivenda ja -õde, viimasena praost Lori-Anne Boutin-Crawford.
Kohale seadmise talitus oli iseseisva osana seatud pärast jutlust. Esmalt tuli kandidaadil vastata jaatavalt «Jah, tahan ning palun selleks Issanda abi» praosti esitatud neljale küsimusele. Esiteks Jumala kutsest koguduse kaudu; teiseks jutlustamise ja õpetamise puhtusest ja vastavusest luterlikele usutunnistuskirjadele ning Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku seadustele; kolmandaks pühakirja usinast õppimisest, koguduse toitmisest Jumala sõna ja pühade sakramentidega ning isikliku elu eeskujuga koguduse ees käimisest; neljandaks Jumala armastuse nähtavaks elamisest argielus.
Seepeale küsis praost koguduselt, kas ollakse nõus uut õpetajat vastu võtma ning kas tema eest palvetatakse, ollakse talle abiks ja austatakse teda selle ameti tõttu, et kõik toimuks rahus ja ühtsuses Kristuse pärast. Vastus oli ühehäälne: «Jah, tahame ning palume selleks Issanda abi!»
Järje võttis üle koguduse nõukogu esimees Milvi Puusepp, kes ristimiskivi juures meenutas uuele õpetajale ristimise ja õpetamise nõuet Kristuse nime meelevallas. Altari juures tuletas meelde koguduse toitmise tähtsust eluleivaga ning kantsli juures pani südamele kohustust evangeeliumi kuulutada ja kutsuda kuulajaid Kristuse õpilaste vääriliselt elama.
Alles seepeale võis praost Lori-Anne Boutin-Crawford uut õpetajat kogudusele esitleda: «People of God, I present to you Algur, your pastor. Let us welcome him in the name of Christ.» Järgnes tugev aplaus, mis Kanada kiriku korra järgi selles kohas ongi ette nähtud.
Kõik järgnev oli juba tuttav Kodu-Eesti jumalateenistuse korrast, kui mitte arvestada kogu teenistuse kirjaliku kava kakskeelset ettevalmistust ja eesti ning inglise keeles pidamist.
Piiblitekste lugesid koguduse liikmed Marie Kaul-Rahiman ja Arvo Marits. Erineva rahvusliku taustaga, kuid inglise keelt kõnelevad Kanada ametikaaslased said eesti kirikust, selle jumalateenistusest ning eriti eesti rahvuslikke laule esitanud ansambli Leelo etteastest südantliigutava elamuse. Enamikule neist oli Briti Kolumbia Sinodisse kuuluva eestlaste koguduse külastamine ja eestlastega koos jumalateenistuse pidamine esmakordne sündmus. Ja sedavõrd ka erakordne.
Õpetaja tööks on loodud väga head tingimused, jätkuks vaid armu ja vastupidamist kirjutada igaks pühapäevaks jutlus ning pidada meeles kõik antud tõotused.
Algur Kaerma,
EELK Vancouveri Peetri koguduse õpetaja

Pildigalerii:

Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva tähistamine Vancouveri eestlaste pensionäride ühenduse Kuldne Klubi lõunasöögil, mida alustati Eesti hümniga ja kus kõne pidas õpetaja Algur Kaerma. Algur Kaerma