Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vennastekoguduse suvepäeva peeti Nissis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Juunikuu viimasel laupäeval peeti Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) ja EELK Nissi Maarja koguduse koostöös suvepäeva.

Nissi palvemajja olid oodatud kõik vennastekoguduse liikmed üle Eesti ning need, kelle jaoks hernhuutlik vaimulaad südamelähedane.
Kokkutulnud rahvahulk, sadakond inimest, täitis palvemaja saali tungil täis. Suvepäeva avas EEVK peavanem Eenok Haamer, kes andis ühtlasi ülevaate hernhuutluse mõjust Eesti rahvale. Järgnesid tervitused Nissi palvemaja esindajalt Jüri Pootsmaalt ning kohaliku koguduse õpetajalt Lea Jants-Ylönenilt.
Suvepäeva piiblitunni pidas Vallo Ehasalu. Peateemana käsitles ta misjonitööd piibellikus tähenduses, võttes aluseks apostel Pauluse tegevuse. Piiblitund pakkus kuulajatele mitmeid värvikaid momente.
Vallo Ehasalu rõhutas, et pühakirjapärases arusaamas misjonist ei ole keskmes mitte inimeste aktiivsus ja innukus, vaid Jumala tegevus. Tema juhib rahvaid oma kogudusse, nagu see sündis ka nelipühipäeval.
Lõunasöögi eel ja järel kõlasid tervitused Tallinna Endla ja Harku tänava, Hageri, Nabala, Pikavere ja Pühalepa palvemaja esindajatelt. Pikemalt kõnelesid veel Elmar Reinsoo, Urmas Oras ja päeva lõpul Kuusalu palvemaja juhtiv vend Jaanus Jalakas. Lisaks mälestati käesoleval aastal igavikku kutsutud vennastekoguduse õdesid ja vendi.
Suvepäeva teises mahukas ettekandes tutvustas Eenok Haamer vennastekoguduse olukorda tänapäeva maailmas, eriti Euroopas. Olles viimastel aastatel osalenud kõikidel Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa mandrimaa sinoditel, tõi peavanem esile mitmeid murekohti.
Tema hinnangul ohustab hernhuutlust kaugenemine oma vaimulikest põhimõtetest ning mugandumine ühiskonna mittekristlike ootustega.
Samas mõjub julgustavalt mõningate vennastekoguduse piirkondade tõsine vastuseis taolisele ajavaimuga kohandumisele. Selles osas on ka väike EEVK saanud oma sõna sekka öelda.
Suvepäeva lõpetas muusika- ja misjoniõhtu, mida juhtisid misjonärid Juha ja Anu Väliaho. Slaidiprogrammi vahendusel said kohalolijad kaasa elada Venemaa avarustes tehtud misjonitööle, mida vennastekoguduses alati on tähtsaks peetud.
Vennastekoguduse suvepäeva rikastas ka palveosadus ja mitmed ühislaulud. Muusikalises osas teenisid kaasa solist Varju Kunz, Pühalepa palvemaja laululapsed, EELK Hageri Lambertuse koguduse puhkpilliorkester ja Jalakate pereansambel. Ühislaule toetasid süntesaatoril Marika Kahar ja Urve Aun.
Pikk ja sisukas päev läks tänu Jumalale hästi korda. Loodetavasti muutub see igasuviseks ürituseks, pakkudes vaimukosutust kõigile huvilistele.
Vennastekoguduse liikumine (hernhuutlus) on pietistlik äratusliikumine, mille juured ulatuvad 15. sajandi reformatsiooni Böömimaal.
Uue kuju sai vennastekogudus krahv Ludwig von Zinzendorfi eestvedamisel 18. sajandi Saksimaal. Hernhuutlus levis kiiresti ka Eesti- ja Liivimaa aladele, muutudes siin luterliku kiriku siseseks äratusliikumiseks. Vennastekogudus väärtustab inimese isiklikku ja elavat usuosadust Jeesuse Kristuse ja kaaskristlastega.
Marek Roots