Viru sinodil sündis ime

(lisatud kommentaar)

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

27. märtsil Narva kirikus toimunud Viru praostkonna sinodil paljastas peapiiskop Viilma esmakordselt oma erakordsed võimed.

Peapiiskop Viilma soovitas sinodilistel kasutada kuldse kala sümbolit. Oma soovitust illustreeris ta kala kujuga oma parema käe kohal, mis ilmus täiesti ootamatult ja püsis õhus vähemasti kümme sekundit. Foto: Kätlin Liimets

Pärast peapiiskop Urmas Viilma ettekannet said sinodilised oma ülemkarjaselt küsimusi küsida. Üks küsimus puudutas kala sümbolit. Nimelt soovis Viru-Nigula koguduse esindaja teada, mis tähendus on kristlikus sümboolikas kalal ja kas ülemkarjane soovitab seda sümbolit ka tänapäeval kasutada.

Peapiiskop Viilma vastas, et kreekakeelset sõna ichthys (ΙΧΘΥΣ), mis tavakeeles tähendab kala, hakati tõlgendama akronüümina (esitähtedest koosnevana) sõnadest Iesous Christos Theou Yios Soter (Jeesus Kristus, Jumala Poeg, Päästja). Sellises tähenduses kasutati kala kui sümbolit varakristlikus kunstis ja kirjanduses väga sageli. Samuti ristimise sümbolina – nii nagu kala ei saa elada veeta, ei saa õige kristlane elada ilma lunastuseta ristimisvee läbi. 

Kui peapiiskop oli kinnitanud, et ka tänapäeval on kala sümbol kasutusel, näiteks võib seda näha autodel, ripatsina kaelas, siis tõstis ta justkui muuseas parema käe öeldes, et eriti soovitab ta kuldset värvi kala kasutada. Just sel hetkel nägid kokkutulnud üht sellist tema käe kohal. Pärast juhtunut ei olnud sinodilistel rohkem küsimusi.

Praost Toompuu püüdis aru saada, miks sel korral ilmus peapiiskop Viilma parema käe kohale just kuldne kala. Foto: Kätlin Liimets

Arvestades, et tegemist oli esimese sinodiga kevadsinodite reas, küsis Eesti Kirik meie ülemkarjaselt, kas ka teiste praostkondade sinodid võiksid samaväärsete imedega arvestada. Peapiiskopi tähendusrikast vaikimist oli raske tõlgendada.

Praost Tauno Toompuu, kes on olnud konsistooriumi liige, ütles hiljem, et varem on ta kitsamas ringis sinist kala peapiiskopi parema käe kohal näinud, aga kuldne oli ka tema jaoks midagi täiesti ennenägematut.

Et selle kalendriaasta lõpul algavad taas meie koguduste juhtorganite valimised, siis võib arvata, et konkurents sinodisaadikuks saamisel tuleb erakordselt suur. Ilmselt pole üleliigne juba aegsalt valimiskampaaniaga alustada.

Eesti Kirik

NB! Eesti Kiriku toimetuse kommentaar: tegu on aprillinaljaga!

Jäi mulje, et Lüganuse koguduse õpetaja Ulvar Kullerkupp puutus esmakordselt kokku imega. Foto: Kätlin Liimets