Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

WIWA

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Järva-Jaani kiriku lõunakotta viiva trepi viimasesse astmesse on sisse uuristatud ladinakeelne sõna WIWA ja aastaarv 1645. Liivi sõja järgsel perioodil on seda kirikut parandatud ja remonditud ning tolle aja inimesed on esmapilgul lihtsa kiriku kõige nähtavamale ja sageli kasutatavale kohale asetanud massiivse kivi ning jäädvustanud sellesse väga minimalistliku, aga samas võimsa, sajandite ja eri põlvkondade ülese kõigile mõistetava palve: see pühakoda ja kogudus elagu, jäägu püsima, kestku. Selline ühest sõnast koosnev pöördumine Jumala ja inimeste poole on otsekui teatepulk, millesse tuleb käesoleval hetkel tõsiselt suhtuda ja tulevasele põlvele taas edasi anda, siis pühakoda ja kogudus ka püsivad. See palve aitab kasvatada ja kinnistada teadmist, et eelnevad põlved on tänaseni kirikuhoone alles hoidnud, sinna panustanud. Ja see tähendab, et praegune põlvkond ärgu olgu see, kes laseb kirikul ja kogudusel laguneda. Kui me sellise suhtumise oma pühakodadesse ja kogudustesse edasi pärandame, siis need ka püsivad.
Paljud meie kogudused peavad oma elu korraldama muutunud ja uues olukorras. Valdade ühinemisprotsess on lõpule jõudnud ja koostamisel on uued arengukavad. Ühinenud valla territooriumile jääb nüüd sageli mitu kogudust. Senisest enam tuleb teha koostööd üksteisega, mis omakorda avab uued võimalused koguduste ressursside paremaks kasutamiseks ja töö edendamiseks. Kas me oleme valmis ja soovimes seda teha? Lihtsam on koostööle orienteeruda, kui kogudused on esmalt oma tegevuse ja arengusuunad läbi mõelnud. Mida saab teha oma koguduses ja mida saame teha üheskoos.
Täiendamisel on ka meie kiriku arengukava, samuti lõpeb paljude koguduste koostatud arengukavade kestus just käesoleval aastal. Aeg on kogudustes taas kokku tulla ühise laua taha ning võtta aega seni tehtu analüüsimiseks ja uute eesmärkide seadmiseks. Mul oli võimalus osaleda 21.-22. septembril Kõpu koguduse uue arengukava koostamise mõttetalgutel. Nende senine arengukava oli väga hästi koostatud ja analüüsist selgus, et kümne aastaga plaanitu on Jumala abi ja ühise tööga enamuses ellu viidud. Taas sai kinnitust tõsiasi, kui oluline on leida ühine visioon, mis on usutav, jõuline ja inspireeriv ning annab teotahte ja lubab teha õigeid otsuseid. See omakorda aitab selgelt ja lihtsalt sõnastada sihid ja kaasata võimalikult palju koguduse ja ka kogukonna liikmeid ühise eesmärgi teenistusse. Mõttetalgutel jäi kõlama, et senisest enam tuleb meil uuel perioodil teha koostööd, õppida üksteiselt, teadlikumalt kasvatada oma liikmeskonda ehk enam tähelepanu pöörata koguduse sisulisele tööle. Samuti õppida vaatama koguduste tööd ka laiemalt kihelkondade piire ületavalt.
Misjonikeskus on valmis kogudustele abiks olema ka uues arengukavade koostamise protsessis. Koolitus koguduse juhtorganitele ja töötegijatele võimaldab üheskoos uuesti läbi mõelda, mis on koguduse olemus ja ülesanne, aitab parandada meeskonnatööd, annab uusi teadmisi ning ideid oma kogudusetöö edendamiseks, võimaldab õppida üksteiselt. Koolitusele antud tagasisidest võib lugeda, et osalejad on oluliseks pidanud koolituse käigus omandatud teadmisi kiriku põhitegevusest, finantsmajandusest, seadustest ja arengukava koostamisest. Koolitused on õpetanud läbi rühmatööde suhtlemisoskust, kasvatanud koostöövalmidust ja teistega arvestamist ning üksteise kuulamist. Toonud selgust koguduse juhtorgani liikme ja kiriku kaastöölise rollist ning aidanud mõista koguduse elu-olu. Mõtteainet on pakkunud huvitavalt tõstatatud probleemid. Kasutagem seda võimalust. Täpsemat infot koolituse kohta on võimalik saada EELK Misjonikeskusest.
Igat koguduse liiget on Jumal kutsunud majapidajana oma teenistusse. Meie ühine ülesanne on kõike Temale kuuluvat ustavalt kasutada ja valitseda. „Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad,“ ütleb apostel Paulus (1Kr 4:1–3). Seda ülesannet taas meelde tuletades ja ustavaks jäädes oma koguduseelu ülesehitamisel ja majapidamisel püsivad ka meie kogudused ja pühakojad. WIWA.
Melder_Katrin-Helena_ek2018

 

 

 

 
Katrin-Helena Melder,
assessor