Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Clemens Krause –Aasta Õpetaja laureaat

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Clemens Krause – Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna juhataja, Nõmme Saksa Lunastaja koguduse diakon – valiti üheks Aasta Õpetaja 2003 laureaadiks.
Aasta Õpetaja konkursi eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuste, piirkonna ja Eesti elu.
Clemens Krause ütleb, et on tõenäoliselt esimene sakslane, keda Eestis aasta õpetajaks valiti. Ta on selle üle uhke ja kinnitab, et tiitel on tunnustuseks kogu koolile. «Mulle oli suureks üllatuseks, et kool selle ettepaneku tegi, siis, et linn mind valis ja riik kinnitas minu kandidaatuuri,» on Krause rõõmus.
Kahe riigi lõputunnistus

Clemens Krause elab ja töötab Eestis seitsmendat aastat. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond, mis on Clemens Krause rajatud, on ainulaadne kogu Baltikumis, omab Eesti Vabariigi ja Saksa Liitvabariigi tunnustust, järgib Saksa LV Kultuuriministrite Konverentsi juhiseid. Saksakeelse osakonna lõpetajad saavad nii Eesti kui ka Saksa gümnaasiumi lõputunnistuse, mis tähendab, et lõpueksamite tulemused kinnitatakse nii Eestis kui ka Saksamaal.
«Lapsed on meil tublid, sel aastal lõpetas teine lend. Võin rõõmustada, et meie lapsed said märgatavalt kõrgemaid tulemusi lõpueksamitel, kui Eesti keskmine oli. 2002. aastal lõpetas 12 (neist kaks kuldmedaliga), sel aastal juba 27 ja järgmistel aastatel jääb lõpetajate arv samaks,» räägib Krause ja on õnnelik, et tema õpilased on kõik edasi õppima asunud, kes Saksamaale, kes USAsse, kes Eestisse.
Saksakeelses osakonnas õpitakse alates 7. klassist, praegu on seal 176 õpilast, kümme õpetajat on Saksamaalt. Lisaks saksa keelele õpitakse ka teisi aineid saksa keeles. Õpetaja Krause annab saksa keele, ajaloo, ladina keele ja usuõpetuse tunde.
«Eesti laste temperament on teine kui sakslastel, eestlane on vaiksem,» iseloomustab õpetaja lapsi. «Meie eesmärk on töötada tunnis koos lastega, et tahvlile kirjutatu sünniks tunni jooksul, mitte ei oleks sinna õpetaja kirjutatud.»
Juba neljandat aastat peab õpetaja Krause esmaspäeva hommikuti koolis soovijaile hardushetke, kus koos palvetatakse ja lauldakse ning loetakse Piiblit. See, et palvetatakse majas, mis nõukogude ajal kooliks ehitatud, on Krause meelest eriti tähtis. «Ei ole oluline, kui palju meid siin koos on, kas kaks või kakskümmend, tähtis on, et me siin koolimajas palvetame,» on õpetaja veendunud.
Eesti juurtega sakslane

Õpetaja Clemens Krause – Aasta Õpetaja 2003 laureaat – räägib sujuvat eesti keelt, ent pärit on ta Saksamaalt; enne Eestisse tulekut töötas ühes Düsseldorfi gümnaasiumis õppealajuhatajana.
Küsimusele, miks just Eestisse, vastab Karuse muheledes: «Olen ju veerand eestlane, veerand liivlane ja poolest saadik sakslane. Mu vanaema on pärit Räpina ligidalt Jaanikeselt, vanaisa Kuramaalt Sikragsist, ema kasvas üles Eestis baltisakslaste juures. Mulle on varem ka pakutud võimalust õpetada saksa keelt väljaspool kodumaad, kuid mina tahtsin ainult Eestisse. Kui võimalus tekkis, tulin kohe.»
Clemens Krause ja ta abikaasa on eluga Eestis kohanenud, ehkki eestlaste tagasihoidlikkus on mõningaseks probleemiks suhtlemisel. Meie pikk ja pime sügis-talv on see, mis Kraused ära väsitab. Tunne on tuttav ka eestlastele, mis siis mujalt tulnutest rääkida.
«Mina elan siin väga hea meelega, hoolimata sellest, et mõnikord on raske. Kuid – per aspera ad astra! (läbi raskuste tähtede poole – toim.) Naudin ka tööd EELK Saksa Lunastaja koguduses, kus teenin juba neli aastat diakonina. Pean jumalateenistuse ka 5–6 korda aastas Viljandis. Sel suvel pidasin ühe laulatuse Karksi-Nuias, kus sakslane abiellus soomlasega. Teenisime kahekesi koos Soome õpetajaga,» ütleb Krause ja selgitab, et Saksamaal kirikuõpetajad abielu registreerimist ei toimeta, nii nagu see on nüüd Eestis ja juba ammu Soomes.
Saksa Lunastaja koguduses on 26 liiget, kellest paarkümmend aktiivselt teenistustel osaleb. Teenistusi peetakse praegu kaks korda kuus, sest koguduses on Saksa praktikant Karina Nippe, kes sellest sügisest Usuteaduse Instituudis ka saksa keelt õpetab.
Clemens Krause ja ta abikaasa armastavad teatris käia, eriti ooperis. Estonia ooperiga seovad Krauset ka tööalased sidemed. Kui tänavuse hooaja avas Estonia Richard Wagneri ooperi «Tannhäuser» kontsertettekandega, siis oli Clemens Krause see, kes eestlaste saksa keelt lihvimas käis.
Tiiu Pikkur

Pühapäeval, 19. oktoobril saab õpetaja ja diakon Clemens Krause 60aastaseks.
Eesti Kirik õnnitleb juubilari ja soovib rohket Taevaisa õnnistust!