Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koolituselt saadud soovitused

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Koolituselt «Samas paadis» koorus välja soovitusi pagulaskriisi leevendamiseks ühiskonnas.

EELK Perekeskus korraldas pagulasteema koolituse «Samas paadis» novembrikuu jooksul kolmes paigas Eestimaal: Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Koolitajateks olid Jordaaniast ja Soomest saadud pagulastöö kogemusega Pia Ruotsala ning Kadri Kesküla, kelle kokkupuuted pagulasteemaga pärinevad Rootsist. Osalejateks olid aktiivsed koguduste liikmed, jutlustajad, õpetajad ja preestrid.
Koolituse eesmärgiks oli tõsta teadlikkust kohanemisel muutustega. Me mõistame teisi alati iseendast ja oma kultuurist lähtudes. Muutused ühiskonnas kutsuvad inimeses esile loomuliku vastukaja. Püüdsime koolitusel märgata, teadvustada ja aru saada ühiskonnas esile kerkivatest tunnetest.
Osalejad olid aktiivselt kaasatud. Igaühe kogemus ja panus olid olulised ning edasiviivad. Info jagamise ja arutelude kõrval koorusid rühmatööde käigus välja ettepanekud pagulaskriisi leevendamiseks:
• teeme teistele seda, mida tahame, et meile tehtaks;
• meie suhtumist peegeldatakse meile tagasi;
• oleme avatud ja soosivalt uudishimulikud;
• tuleb õppida rääkima pagulasteemal neutraalselt, lähtudes faktidest;
• austame üksteise tundeid, kuulame ära;
• austame teise kultuuri sügavalt religioosset mõtteviisi;
• teadvustame olukorra keerulisust;
• saame tuttavaks tundmatuga – et mõista teist, peab teadma, kes ta on;
• eristame neid asju, mida saame muuta ja mida mitte;
• jäädes iseendaks, arvestame teise kogemusmaailma.
Kadri Kesküla,
EELK konsistooriumi diakooniasekretär