Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Luba meil olla ligimeseks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

17.-22. veebruarini tähistatakse meie kirikutes Halastaja Samaarlase nädalat.
Kuna 22. veebruaril on üle-euroopaline kuriteoohvrite päev, tegi Kriminaaltöö Keskus ettepaneku tähistada seda nädala jagu vältavate üritustega: erinevates linnades toimuvate seminaride, konverentside, lühikoolituste ja jumalateenistustega.
Nädala sissejuhatuseks paluti 17. veebruari peajumalateenistuse jutlusetekstina kasutada kirjakohta Luuka 10:30-37 ja palvetada kuriteoohvrite eest: «Vala oma õli avali haavadesse ja puhasta need kurjuse, kadeduse, kiivuse ja kasuahnuse mürgist. Luba meil samaarlastena olla ligimeseks kuritegude ohvritele, kodututele lastele ja purustatud perekondadele.» Samuti paluti sel päeval korraldada korjandus kuriteoohvrite ja nende abistamiseks tehtava töö toetuseks.
Koostöös kohalike koguduste, vabatahtlike organisatsioonide, omavalitsuste ja õppeasutustega jagatakse nädala jooksul teavet ohvriabi tegevuspõhimõtetest ja kogemusi oma praktikast. Samuti kasutatakse võimalust kaasata ohvriabi tegevusse kohalikku sotsiaal- ja ametnikevõrgustikku. Kriminaaltöö Keskus on üritusteks ette valmistanud vastavad materjalid, millele lisatakse kohalikku spetsiifilist informatsiooni. Üritused toimuvad Tartus, Tallinnas, Jõhvis, Narvas, Kuressaares, Pärnus, Rakveres ja mujal.
Nädala sündmused tipnevad reedel, 22. veebruaril Tallinnas rahvusraamatukogus foorumiga, millele järgneb kell 18 kontsert-jumalateenistus Kaarli kirikus. Kuriteoohvrite päeva jumalateenistust ongi soovitatud läbi viia kontsert-jumalateenistusena, sest muusikal on Sõnast suuremgi võime lohutada leinas ja kriisis inimest ning aidata kaasa tema tervenemisele.
Möödunud septembris toimus ohvriabi konverents «Märka ja toeta», kus räägiti ohvriabi riiklikust programmist, ohvrikaitsest, kuriteoohvrite vajadustest jm ning kus 180 osavõtja hulgas oli Riigikogu liikmeid, erinevate ministeeriumide ja kohalike haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste, vaimulikke, diakooniatöö tegijaid.
Infot ohvriabi kohta saab Internetist koduleheküljelt www.ohvriabi.ee .
Rita Pokk