Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

/ Autor: , , / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus.
1Ms 50:20

Armsad õed ja vennad Kristuses!
Tervitame teid, head koguduste vaimulikud ja kaastöölised, EELK Misjonikeskusest. See kiri on meeldetuletus, et peame EELKs oktoobrikuu neljandal pühapäeval misjonipüha. Sel aastal on see 23. oktoobril.
Misjonistrateegia dokumendis öeldakse kokkuvõtvalt misjoni olemuse kohta: Misjon avaldub Jumala olemuses, kelle uut loov, lepitav armastus ja pühadus ilmnevad Kolmainsuse kõikides isikutes: Isas, Pojas ja Pühas Vaimus.
Misjonipüha pühapäeva teema toob eriliselt esile Jumala olemuses lepitavat armastust (1Ms 50:15–21).
Kuri, mida vennad Joosepile tegid, ei olnud lõpp, vaid Jumala päästeplaani algus. Joosepi tee kulges raskete katsumuste kaudu Egiptuse valitsejate tippu. Jumal pööras vendade viha ja ülekohtu vastupidiseks. Joosepi lugu kinnitab, et kogu maailma inimlik rikutus pole viimane sõna kogu inimkonna kohta, vaid Jumala hea tahe sünnib kõiges. Luther õpetab, et meie palved toovad Jumala hea tahte meie ellu.
Kuna seekordne misjonipüha jutluse tekst toob esile ülekohtu ja kurjuse teema, siis kutsume misjonipühal eriliselt palvetama maailma rahu pärast.
Misjon on eelkõige rahumissioon. Tänased sõjahirmud ja maailma kannatused on meie palvete teema, «et hoida palju rahvast elus». Meie palve on väike, aga Jumal on suur. Me ei tohi unustada, et oleme kogudustes kutsutud teenima suurt Jumalat, kellel on kõik meelevald nii taevas kui maa peal.
Misjonikeskuse tegevused EELKs on kantud eelkõige sellest ideest, et kinnitada koguduste liikmeid kandma oma vastutust ja olema julged Kristuse rahu tunnistajad.
Täname igat palvetajat ja annetajat, kes on oma aega ja vahendeid pühendanud misjonitöö toetuseks. Jumal õnnistagu teid ja andku Püha Vaimu väge Jeesuse järgimiseks!
Kristiina Seppel,
peasekretär
Leevi Reinaru,
juhataja
Tauno Toompuu,
assessor