Konsistooriumi juulikuu istungil

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Kuulutati vakantseks Vändra koguduse õpetaja ametikoht ja määrati kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks 1. oktoober.

Kirikuseadustiku § 86 lõike 1 alusel ja seoses Jaak Pärnamägi valimisega Räpina koguduse õpetajaks otsustati õp Jaak Pärnamägi vabastada Võru praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 1. juunist 2024.

Õp Rene Alberi. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Kirikuseadustiku § 86 lõike 1 ja 2 ning praost Üllar Salumetsa ettepaneku alusel otsustati määrata õp Rene Alberi Võru praostkonna vikaarõpetajaks praosti alluvuses alates 1. augustist.

Kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja praost Üllar Salumetsa ettepaneku alusel otsustati pikendada õpetaja Andres Mäevere ametiaega kuni 25. septembrini 2025.

Kirikuseadustiku § 94 lõike 1 ja õp Valdo Reimanni avalduse alusel otsustati arvata Valdo Reimann emerituuri alates 31. oktoobrist.

Kirikuseadustiku § 84 lõike 1 punkti 2 alusel ja seoses õp Valdo Reimanni emerituuri arvamisega otsustati  vabastada Valdo Reimann Tapa koguduse õpetaja ülesannetest alates 1. novembrist.

Kirikuseadustiku § 76 lg 2 ja Tapa koguduse juhatuse ettepaneku alusel otsustati kuulutada vakantseks Tapa koguduse õpetaja ametikoht alates 1. novembrist ja määrati kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks 15. september.

Õp Valdo Reimann. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Kirikuseadustiku § 134 alusel ja piiskop Marko Tiituse ettepanekul otsustati moodustada teoloogia- ja hariduskomisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Priit Rohtmets (sekretär), Robert Bunder, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Ove Sander, Randar Tasmuth, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma. Komisjonile tehti ülesandeks EELK teoloogilise arutelu strateegia 2024–2029 tegevusplaani koostamine ja selle täitmise koordineerimine.

EELK kirikuseadustiku § 87 ja § 91 lg 1 alusel ja peapiiskopi ettepanekul otsustati vabastada õp Jaanus Jalakas Kuusalu koguduse õpetaja ning Loksa ja Leesi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja arvata ta reservi alates 2. juulist.

EELK kirikuseadustiku § 82 punkti 1, § 83 punkti 1 ja § 68 lõike 1 alusel otsustati vabastada Margus Kirja Ida-Harju praostkonna praosti ülesannetest alates 2. juulist ja vabastada Tauno Kibur Ida-Harju praostkonna abipraosti ülesannetest alates 2. juulist ning määrati praost Tauno Toompuu Ida-Harju praostkonna praosti kohusetäitjaks alates 2. juulist kuni Ida-Harju praostkonna 2024. aasta sügissinodini.

Kirikuseadustiku § 80 lõike 1 punkti 1 alusel otsustati määrata Kuusalu koguduse hooldajaõpetajaks Ida-Harju praostkonna praosti kt Tauno Toompuu 2.–4. juulini ja õp Peeter Paenurm 4. juulist kuni 1. oktoobrini.

Peapiiskopi otsused

Anda praost Üllar Salumetsale puhkust 12. augustist kuni 10. septembrini. Sellel ajavahemikul täidab Urvaste koguduse õpetaja ja Võru praostkonna praosti ülesandeid abipraost Margit Lail.