Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkonda on juhitud süsteemselt

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Märksõnad:  / Number:  /

Peapiiskop Urmas Viilma ja Lääne praostkonna praost Kaido Saak ning abipraosti kt Küllike Valk. Illimar Toomet

Lääne praostkond kogunes 28. märtsil korralisele kevadsinodile Lihulas muusika- ja kunstikooli saalis.

Kaunil päikselisel päeval algas sinodipäev palvusega, kinnitati päevakord ja Lääne praostkonna sinodit tervitasid muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak ning omavalitsuste juhid: SA Läänemaa juht Anu Kikas, Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk, kes tõstsid esile koostöö olulisust omavalitsuste ja EELK koguduste vahel.
Saksamaa Schmalkaldeni dekaan Ralf Gebauer ja õp Michael Glöckner Fam­bachi kogudusest saatsid sinodile tervitused, mille praost Leevi Reinaru ette luges.

Arvude keeles
Kohal oli 32 hääleõiguslikku sinodisaadikut, puudus 11 saadikut. Sinod on otsustusvõimeline. Sinodi koosolekut juhatas vastavalt põhikirjale praost Leevi Reinaru, kes esitas sinodi aujuhatajaks peapiiskop Urmas Viilma, abijuhatajaks abipraost Lembit Tammsalu ja protokollijaks praostkonna sekretäri Tiina Võsu.
Praostkonna 2018. a tegevuse aruande koostas ja esitas praost Leevi Reinaru, samuti andis ta ülevaate viimase nelja aasta tegevuse kohta. Ta tänas vaimulikke ning kogudusi õigeaegselt esitatud aruannete eest.
Kaasettekandes esitasid aruande muusikatööst Lia Salumäe, koolitustegevusest Tiina Võsu, lastetööst Lembit Tammsalu, noortetööst Küllike Valk, diakooniatööst Kaido Saak, misjonitööst Leevi Reinaru.
Praostkonna sekretär Tiina Võsu esitas praostkonna nõukogu koosoleku protokollide põhjal koostatud praostkonna 2018. aasta aruande. Praostkonna nõukogu pidas neli koosolekut, nõukogu võttis vastu 13 protokollilist otsust.
Praostkonna 2018. a eelarve täitmise aruande esitas praost Leevi Reinaru konsistooriumist saadud raamatupidamise finantsaruande alusel. Kinnitati praostkonnamaks aastaks 2020.

Peapiiskopi sõna
Peapiiskop tõi esile oma ettekandes järgmisi mõtteid.
• Lääne praostkonna sinod eristub teistest praostkondadest, tavaliselt annavad koguduste esindajad ülevaate oma kogudusest, siin annavad töövaldkondade esindajad.
• Lääne praostkonnas on praostkonna nõukogu, seda ei pea valima, aga siin on see tegus, süstemaatiliselt neli korda aastas kogunev nõukogu ja väga hea on, et protokollides kajastuvad praostkonda puudutavad peapiiskopi ja konsistooriumi otsused lisaks praosti otsustele.
• Praostkond on juhitud süsteemselt, see kannab edasi, vagu on sisse aetud ja see muudab töötegemise kindlamaks.
• Koostöö kogukonnaga on aktiivne ja oluline on sidususe temaatika erinevates töövaldkondades.
• Sageli tuuakse välja, et Euroopas suletakse kirikuid; kui kunagi ehitati samale tänavale mitu kirikut, siis nüüd koguneb kogudus ühes või kahes kirikus. Eestis on viimase kolmekümne aasta jooksul restaureeritud või uuena ehitatud 48 sakraalhoonet. EELK ehitab uusi kirikuid Tallinnas Mustamäel, Sakus ja Sauel.
• Kirik on oma tegevusega mõjus ja mõjutuses suurem kui statistilised näitajad.
• Noored, kuidas neid saada järgmisele sinodile? Võiks valida järgmistel koguduste nõukogu ja juhatuse valimistel rohkem noori, et oleks, kellele anda üle oma töö.

Praosti valimised
Praost Leevi Reinaru on kirjalikult teatanud peapiiskop Urmas Viilmale ja piiskop Tiit Salumäele, et uutel valimistel tema kandidatuuriga mitte arvestada. Peapiiskop Urmas Viilma on teinud ettepaneku Lihula koguduse õpetajale Kaido Saagile asuda praosti ametikohale. Kaido Saak on andnud selleks nõusoleku. Otsustati valida Lääne praostkonna praostiks Kaido Saak.
Valitud praost Kaido Saak teeb ettepaneku valida abipraostiks Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk, kes annab ka nõusoleku.
Valimiste käigus selgub, et õp Küllike Valgul ei ole veel piisavalt tööaastaid koguduse õpetajana ja teda saab valida abipraosti kohusetäitjaks üheks aastaks.
Praost Kaido Saak teeb ettepaneku valida Lääne praostkonna nõukogu. Ameti poolest kuuluvad nõukogusse praost ja abipraost ning piiskop. Praostkonna nõukogu liikmeteks esitatakse õp Leevi Reinaru, sinodisaadik Tiina Võsu, õp Illimar Toomet, sinodisaadik Madis Kütt. Otsustati valida praostkonna nõukogusse kõik esitatud kandidaadid.
Sinodipäev lõppes jumalateenistusega muusika- ja kunstikooli saalis.
Pealiturg oli peapiiskop Urmas Viilma ja kaasa teenis valitud praost Kaido Saak. Kaasa teenisid praostkonna vaimulikud ja sinodisaadikud lugesid piibliteksti.
Tiina Võsu,
Lääne praostkonna sekretär

Lääne praostkonna kogudused:
Haapsalu, Ridala, Martna, Lihula, Märjamaa, Karuse, Lääne-Nigula, Hanila, Kirbla, Kullamaa, Mihkli, Noarootsi, Nõva, Piirsalu, Varbla, Vormsi.