Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristimine on Jumala armu imeline kingitus

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Peapiiskop Andres Põderil oli rõõm Tallinna toomkirikus esitleda ristimise teema-aastate materjalide kogumikku «Uue elu allikale». Foto: Tiiu PikkurKristuse ristimise püha jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus kuulutas peapiiskop Andres Põder lõppenuks 2007. aasta advendiajaga alanud ristimise teema-aastad «Uue elu allikale».
Jumalateenistusel teenisid emeriitpeapiiskop Kuno Pajula ja õpetajad Jaak Salumäe (jutlus) ning Arho Tuhkru, organist oli Kadri Ploompuu.
Peapiiskop tänas kõiki, kes aitasid kaasa ristimise teema-aastate mõtte teoks tegemisele ja kogudustesse viimisele. Tänu töörühmale, EELK allasutustele ja organisatsioonidele, 2009. aasta vaimulike konverentsile, paljudele autoritele, kes ettekandeid pidasid, artikleid kirjutasid, raamatuid koostasid ja fotovõistlusel osalesid.  
Ristimise teemat kajastati laialdaselt meedias. Tänusõnadega pidas peapiiskop meeles Vikerraadiot, ETVd, kristlikke raadiojaamu. Erilise tänu osaliseks sai ajaleht Eesti Kirik, kus ilmus mitmeid ristimist puudutavaid artikleid. Peapiiskop tänas sponsoreid ja Tallinna toomkogudust, kes tegi märkimisväärse annetuse teema-aastate toetuseks.
Üks olulisem ettevõtmine oli algupärase leeriõpiku konkurss, mille tulemusena ilmus Jaak Ausi ja Meelis Holstingu sulest leeriõpik «On seal keegi?». Andres Põder kutsus üles algavatel leerikursustel seda õpikut kasutama. Ristiusu põhitõdede ja õpetuse ülevaatamiseks on raamat kindlasti abiks ka neile, kel leeris käidud.
Ristimise teema-aastatel kirjutatud ja ette kantud mõtted ning arutlused on koondatud kogumikku «Uue elu allikale», mida esitleti samas ristimise püha jumalateenistusel. Kogumikust leiame dr Arne Hiobi põhjaliku käsitluse ristimisest «Ristimise kolm kuju», samuti Andres Põderi ristimise olukorda käsitlevad artiklid «Ristimise teoloogia ja praktika» ning «Ristimine kui sakrament ja peresündmus».
Lugeda saab ristimisest kui lastetöö lähtepunktist (Hedi Vilumaa). Ristimise teema leidis käsitlemist ka teistes konfessioonides ja nii ongi kogumikus Tauno Teder ja Ingmar Kurg kirjutanud ristimisest oikumeenilisel pinnal.
Peapiiskopi sõnul ei saa teema-aastad kuidagi ammendada ristimisega seotud probleeme. «Ristimine on kiriku jätkuv ülesanne, mida ikka ja uuesti tuleb läbi mõelda. Loodan, et teema-aastad andsid selleks innustust ja vaimulikku pagasit. Julgustav on, et viimastel aastatel on ristimiste ja konfirmeerimiste arv kasvanud,» kinnitas Põder.
«Palvetagem ühiselt kiriku missiooni pärast ristida ja õpetada, et Jumal seda õnnistaks, et mõistaksime seda Kristuse enda tööna, mis meie käes. Tänagem Jumalat ristimise anni eest! Tänu selle eest, et Ta on lasknud ristimise teema-aastad korda minna.»

Tiiu Pikkur

Ristimise teema-aastatel 2008–2009

  • toimus teemakohane vaimulike konverents
  • oli Põlva koguduses rahvusvaheline seminar
  • korraldas LNÜ ristimisteemalise koolituslaagri
  • korraldas EKN oikumeenilise diskussiooni ristimise üle
  • peeti fotokonkurss
  • ilmus leeriõpik «On seal keegi?»
  • ilmus ettekannete ja artiklite kogumik «Uue elu allikale»
  • anti välja ristimisteemaline voldik ja plakat