Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Soome kirikus jätkub abieluteemaline diskussioon

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Soome luterliku ki­ri­ku suurimaks diskussiooni­tee­maks on viimasel ajal osutunud abi­elu temaatika, millele on kirikus väga erinevaid lähe­nemisi.

Kirikliku lehe Kotimaa toi­metaja Meri Toivanen kü­sis piiskoppidelt nende sei­sukohti abieluküsimuses (https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kotimaa-kysyi-kaikkien-piispojen-kantaa-avioliittoon-vastaukset-paljastavat-isot-nakemyserot/) ja kuna naaberkirikus toimuv pakub ilmselt huvi ka Eesti lu­gejale, siis toome ära nen­de arvamused. EELK sei­su­koht antud küsimuses on mää­ratletud kirikukogu ot­su­sega 2009. aastast, milles tõ­­detakse, et „samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas Pühakirja ja kristliku usu­ga“. Soomes seevastu paku­takse piiskoppidele valida eri­ne­­vate mudelite vahel

Mudel 1: Kirik leiab, et abi­elu on mehe ja naise vaheline liit ja laulatab vastavalt sellele. Samast soost inimestele ei ole nende suhtega seotud kiriklikke talitusi. Seda sei­sukohta pool­da­vaid piiskoppe polnud. 

Mudel 2: Kirik leiab, et abielu on mehe ja naise va­heline liit ja laulatab vastavalt sellele. Selle kõrval on talitus samast soost ini­meste vaimulike vajaduste jaoks. Selle poolt on piiskopid Häk­ki­nen (Mikkeli piiskop), Keski­talo (Oulu), Peura (La­pua).

Mudel 3: Kirik leiab, et abielu on mehe ja naise v­ahe­line liit ja laulatab vastavalt sellele. Samast soost paaridele antakse võimalus kiriklikuks laulatuseks, lubades pastoritel laulatada abielu. Selle poolt on peapiiskop Luoma ja piiskop Repo (Tampere).

Mudel 4: Kirikul on eri­nevaid paralleelseid abi­elu­kä­sitlusi, traditsiooniline ja soo­liselt neutraalne. Kirik laulatab nii eri soost inimesi kui samast soost inimesi. Sellel seisukohal on piiskopid Kalliala (Turu), Laa­jasalo (Helsingi).

Mudel 5: Kirik on muu­tu­nud abielukäsitluses soo­liselt neutraalseks ja lau­la­tab vastavalt sellele. Tra­dit­sioonilisel seisukohal ole­va­tele vaimulikele jääb õigus lau­la­tada vaid eri soost inimesi. Sellel seisukohal on piiskopid Hin­tikka (Espoo), Åstrand (Por­voo).

Mudel 6: Kirik on muu­tu­­nud abielukäsitluses soo­­­­­li­­­selt neutraalseks ja lau­la­tab vastavalt sellele. Tra­dit­­­si­oo­nilisel seisukohal ole­vad vaimulikud ei saa erineda ki­riku abieluteemalisest prak­ti­kast ja neid ei ordineerita. Seda sei­su­kohta pooldavaid piiskoppe polnud. Kuopio piiskop Jari Jolkkonenei avaldanud ühegi mudeli kohta oma seisukohta. 

Küsitluse tulemusi vaadates võib oletada, et Soome kirik on oma abielukäsitlustes muutuste teel ja meil naab­ri­tena on hea olla sellistest arengutest tead­likud.

 

 

 

 

Kaido soom,

teoloogiline konsultant