Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Üks küsimus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK konsistoorium otsustas 14. veebruaril arvata teoloogilise arutelu strateegia töörühma koosseisust välja õp Urmas Nageli tema avalduse alusel ning määrata töörühma juhiks assessor Marko Tiituse. Millega tegeleb teoloogilise arutelu strateegia töörühm ja kes sinna kuuluvad?

Marko Tiitus: Teoloogilise arutelu strateegia töörühm on moodustatud EELK konsistooriumi otsusega 3.5.2022. Töörühma ülesandeks on koostada teoloogilise arutelu strateegia, mis peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid selle kohta, kuidas ja millistel teemadel viia Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. 

Selle töörühma moodustamise ajendiks olid mitmed EELK vaimulike, kirikuliikmete, aga ka usuteaduse instituudi ja Tartu ülikooli usuteaduskonna juhtide pöördumised ja ettepanekud konsistooriumile, millest ilmnes ootus elavama ja kaasavama arutelu järele mitmetel olulistel teoloogilistel teemadel, mis puudutavad meie kirikut ja ühiskonda. Väärib rõhutamist, et töörühma ülesandeks ei ole hakata otseselt või kaudselt kujundama või muutma EELK õpetuslikke seisukohti, nagu mõnedes sõnavõttudes ja vastukajades on justkui ohumärgina viidatud. Töörühm ei taha ega saa endale võtta piiskopliku nõukogu, vaimulike konverentsi ega kirikukogu rolli. Samuti ei hakka töörühm korraldama ega koordineerima teoloogilisi arutelusid ühtedel või teistel teemadel. 

Töörühma ülesandeks on arutleda esmalt ja ennekõike arutelukultuuri üle – kuidas, millistel teemadel, millistes foorumites ja kanalites saaksime ja peaksime oma kirikus teoloogilisi arutelusid läbi viima. Milline peaks olema teoloogilise arutelu hea tava – kuidas arutleda ja väidelda võimalikult konstruktiivselt, et ühed ei tunneks arutelu käigus oma luterlikku identiteeti ning kiriku õpetuse aluseid ohustatuna ja teised ei peaks kartma, et iga mõttevahetuse algatamine või eriarvamuse väljendamine võib endaga kaasa tuua süüdistuse hereesias. Niisiis tegeleb töörühm arutelukultuuri kui sellise ning arutelude korraldamise ja juhtimise strateegiaga laiemalt, esitades vastavad ettepanekud EELK konsistooriumile.

Töörühma koosseisu määras konsistoorium kindlaks samuti 3.5.2002, sinna kuuluvad toonase EELK hariduskomisjoni liikmed Kristel Aer, Kerstin Kask, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth ja Egle Viilma, lisaks neile arvati töörühma koosseisu toonane Akadeemilise Teoloogia Seltsi sekretär Priit Rohtmets, EELK vaimulike konverentsi juhatuse esimees Anti Toplaan ja peapiiskop Urmas Viilma.