Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uurimus õigeusu ajaloost

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tartu ülikooli usuteaduskonna kirikuloolased alustasid 2022. aastat uue, õigeusu ajaloole keskenduva projektiga. 

„Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvuslikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.–20. sajandil“ – sellist pealkirja kannab projekt, milles uuritakse õigeusu kiriku sotsiaalset kogukondlikkust Baltimaades. Projekti juhib kirikuloo kaasprofessor Irina Paert.

Usuteaduskonnas on viimastel aastatel hakatud rohkem tähelepanu pöörama õigeusu kiriku rikkalikule ajaloole Eestis. Lisaks õigeusu mõtteloo, ajaloo ja liturgika loengutele tegeldakse käesolevast aastast Eesti Teadusagentuuri rahalisel toel järgneva viie aasta jooksul ka õigeusu ajaloo uurimisega. See on jätkuks 2021. aastaks antud ühe aasta pikkusele uurimistoetusele, millega märgiti maha rada, mida mööda järgmised viis aastat käia.

Projekti eesmärk on uurida õigeusu kiriku sotsiaalset kogukondlikkust Baltimaades 19. ja 20. sajandil. Kiriku kogukondlikkuse väljunditeks olid näiteks piiskopkondade kongressid, kiriku täiskogud, vennasteseltsid, kloostrid ja noorsootöö-organisatsioonid. See tähendab tähelepanu pööramist kontsiliarismile ehk kiriku kollektiivsele juhtimispraktikale, selle mudeli üle peetud aruteludele ja selle rakendamisele Vene riigis ning impeeriumi lagunemise järel Balti riikides.

Uurimistöö raames otsitakse vastuseid küsimustele, millist mõju etendasid kiriklikud sotsiaalsed kogukondlikkuse praktikad Vene impeeriumi lagunemise järel rahvusliku narratiivi kujundamisel, mis olid nende praktikate usulised ja ühiskondlikud mõjutegurid õigeusu kiriku kontekstis ning kuidas kasutati neid instrumentidena kiriku sisemiste kriiside lahendamisel.

Uurimisteema eesotsas on Suurbritannias Essexi ülikoolis doktoritöö kaitsnud ja rahvusvaheliselt tuntud õigeusu ajaloo uurija Irina Paert, kes on usuteaduskonnaga seotud 2012. aastast. Paerti kutsel on õigeusu ajalooga tegelevate teadlaste ring usuteaduskonnas aina täienenud. 2018. aastast töötab teadurina dr James White ja 2019. aastast dr Catherine Helen Gibson, kes mõlemad on pärit Suurbritanniast. Möödunud aastast täienesid teaduskonna töötajate read teaduskonna oma vilistlaste dr Liina Eeki ja õigeusu preestri dr Andrei Sõtšoviga, käesolevast aastast liitus projektiga dr Alison Ruth Kolosova. Lisaks neile on projekti meeskonnas doktorant Andrei Shishkov ja magistrant Albert Ludwig Roine. 2022. aastaks liitus projektiga ka kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets.

Projekti raames korraldatakse uurimisseminare „Understanding Sobornost“, mis on tagantjärele jälgitavad Youtube’is, kavas on korraldada ka suuremaid teaduslikke kokkusaamisi ja mõistagi avaldavad projektis osalevad teadlased oma uurimistulemused teadusartiklites ja monograafiates, ent unustatud pole ka tulemuste populaarses laadis esitamist.

Priit Rohtmets