Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vennastekogudus annab teada

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Vennastekoguduse ümaralaul oli osalejaid 18, kõik ei mahtunud pildile. Kõneleb peavanem Eenok Haamer. Erakogu20. märtsil toimus Tallinnas Endla tn 68 palvemajas Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) sinod.
Peavanem Eenok Haamer kandis sinodile ette Keilas toimunud ümarlaua teadaande. Ühtlasi teatas ta, et Priit Rannut, Jüri Pootsmaa, Agu Kaljuste ja Tanel Ots on nende poolt esitatud avalduste alusel EEVK liikmeteks vastu võetud.
Ümaralaua teadaanne
Vennastekoguduse osa ja tähendus meie rahva ajaloos on üldiselt teada ja seda hinnatakse kõrgelt. 1919. aastal registreeriti Eestis iseseisev ja ennastvalitsev usuühing Eesti Evangeeliumi Vennaste Kogudus, mille avalik-õigusliku tegevuse aga lõpetas nõukogude võim 1947. aastal.
Sellele vaatamata säilis vennastekoguduslik osadus läbi kogu usuvaenuliku perioodi. Õigusjärgsuse taastamise käigus loodi 1992. aastal juriidiline isik Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), millele tagastati peaaegu kogu säilinud palvemajade võrk üle maa.
Et kuuluda Vennaste Uniteedi liikmete ridadesse, tuli põhikirja sisse viia muudatusi. Selle käigus tekkinud eriarvamuste ja väärtõlgenduste tulemusena jäi osa algseid aktiviste EEVK välistena äraootavale seisukohale.
Tundes muret vennastekoguduse käekäigu pärast, kogunes 12. märtsil k.a Keila Miikaeli koguduse pastoraati ümarlaud. Sellest võtsid osa EEVK poolt eestseisus, mõned liikmed ning mitmed, kes vennastekoguduse traditsiooni kandjatena pole senini registreeritud organisatsiooni kuulunud.
Ühiselt arutati läbi omaaegsed eemalejäämise põhjused ja protsessi käigus esinenud arusaamatused.  Tunnistati vastastikku omal ajal tehtud vigu, otsustati need unustada ja ühiselt edasi minna. Kokkusaamine lõppes ühise armulauatalitusega.
Kohalviibijaist esitasid EEVK liikmestaatuse saamiseks avalduse Agu Kaljuste, Jüri Pootsmaa, Tanel Ots ja Priit Rannut jäädes ootama teisi seniseid eemalseisjaid-hernhuutlasi. Jätkakem üheskoos jumalariigi tööd vennastekoguduse vaimus!
Ümarlaual osalesid: Eenok Haamer, Marika Kahar, Avo Lend, Katrin Krienitz, Marek Roots, Urmas Paju, Priit Rannut, Agu Kaljuste, Aivo Prükk, Tanel Ots, Toomas Mäeväli, Mihkel Kukk, Jaane Lend, Lev Lekarkin, Toomas Maarand, Jüri Pootsmaa, Laine Pootsmaa, Peeter Kuller.
Eesti Evangeelne Vennastekogudus