Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ametisse õnnistati  kaitseväe ja Kaitseliidu peakaplanid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Pärast teenistust altari ees: kaitseväe juhataja Martin Herem (vasakul), kaitseväe peakaplan Ago Lilleorg, Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm ja Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi. Urmas Viilma.

Eesti kaitseväe kaplaniteenistuse 103. aastapäeval, 22. veebruaril õnnistati Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimuval jumalateenistusel ametisse kaitseväe uus peakaplan Ago Lilleorg ja Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm. 

Vahetult Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel oli sündmus sügavalt tähenduslik, sest just meie riigi sünnipäeva varahommikul puhkes Euroopa südames Ukrainas sõda.

Eesti kaitseväe kaplaniteenistus loodi 22. veebruaril 1919 ja taastati 1995. aastal. Kaitseliidu kaplaneid juhtis seni kaitseväe peakaplanile allunud vanemkaplan, ent eelmisel aastal läbi viidud reformide tulemusel on mõlemal organisatsioonil nüüd omad peakaplanid, kes määratakse ametisse vastavalt kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülema käskkirjaga ning kinnitatakse Eesti Kirikute Nõukogu poolt. 

Piiskop peakaplaniks

Kaitseväe peakaplaniks sai kapten Ago Lilleorg (52), kelle teenistus kaitseväes algas 1995. aasta sügisel Tartu üksik-jalaväekompaniis. Aastatel 2001–2004 teenis ta kaitseväe ühendatud õppeasutuste kaplanina. 2004–2016 juhtis Ago Lilleorg piiskopina Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikut ning teenis 2004–2019 vanempastorina EKNK Toompea koguduses. Tagasi tegevteenistusse astus kapten Lilleorg kaitseväe eelmise peakaplani kolonelleitnant Gustav Kutsari kutsel 2019. aastal, mil temast sai kaitseväe vanemkaplan. Ago Lilleorg on Tartu ülikoolis kaitsnud magistritöö 2003. aastal ning on peagi lõpetamas oma õpinguid Tartu ülikooli usuteaduskonna doktorantuuris.

Kaitseliidu peakaplan kapten Peeter Paenurm (54) on ordineeritud EELK preestriks 1991. aastal. 1992–2001 teenis ta Ridala ja Martna kogudust ja oli Haapsalu abiõpetaja, 2001–2012 oli Tartu Maarja koguduse õpetaja. Aastal 2007 astus ta Kaitseliitu ja täitis ka Tartu maleva kaplani ülesandeid. Juulis 2012 kutsuti ta kaitseväe tegevteenistusse ning ta teenis kaplanina staabi- ja sidepataljonis Tallinnas ja viimased neli aastat 1. jalaväebrigaadis Tapa linnakus.

Hindamatust missioonist 

Kaitseväe ja Kaitseliidu peakaplanite ametisse õnnistamise talituse pidasid Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president emeriitpeapiiskop Andres Põder, EELK peapiiskop Urmas Viilma, EKNK piiskop Alur Õunpuu, kaitseväe peakaplan emeriitkolonel Tõnis Nõmmik, Kaitseliidu kaplan major Raivo Nikiforov. Kaasa teenisid kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid Aleksander Sarapik, Valdo Lust, Mihkel Madalvee, Veljo Kaptein, Toomas Nigola, Priit Tamm ja Jaan Nuga. Organist oli Kadri Ploompuu ja eeslaulja Ott Indermitte.

Tervituskõned pidasid Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Soome kaitseväe peakaplan Pekka Juhani Särkiö, EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder ja EELK peapiiskop Urmas Viilma.

EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder tervitas peakaplani ametisse astuvaid vaimulikke, kes on kutsutud rakendama oma ande Sõna kuulutades ja hingekarjaseks olles. Kaplanite peamised ülesanded on usutalituste pidamine, hingeline nõustamine ja väärtuste ning traditsioonide hoidmine.

„Nüüd kutsutakse ja läkitatakse teid selle ülesandega meie rahva julgeoleku eesliinile, kaitseväkke ja Kaitseliitu. Teie missioon on hindamatu,“ lausus Andres Põder kaplaniteenistuse uutele juhtidele. 

Soome kaitseväe peakaplan Pekka Juhani Särkiö andis edasi Soome kaitsejõudude tervitused väärika aastapäeva puhul ja tundis heameelt peakaplanite ametisse määramise puhul, keda tänu kaplanaatide koostööle tunneb isiklikult juba aastaid. „Soome laht ühendab meid, nagu meid ühendavad ka meie keeled ning sarnane ajalugu. Väikeriikidena oleme aru saanud, et meil tuleb ise enda eest seista ja võidelda. Just kristlik usk toob meile raskel ajal rahu südamesse,“ ütles Särkiö. 

Kaitstes ristimaailma

Peapiiskop Urmas Viilma ja Tallinna piiskopliku toomkiriku toompraost Arho Tuhkru õnnitlesid peakaplaneid EELK ja toomkoguduse nimel. Peapiiskop meenutas, et päeva evangeelium räägib rahu rõõmusõnumist, mida just praegusel ajal eriliselt vajatakse.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem toonitas oma sõnavõtus selle sündmuse olulisust riigi sõjalisele ja vaimsele kaitsele ja tundis heameelt, et vastutusrikkale kohale on määratud inimesed, kes on saavutanud usalduse nii kaitseväes, Kaitseliidus kui ka kirikus.  

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi kirjeldas 22. veebruaril peakaplanite ametisse õnnistamise jumalateenistusel peetud kõnes kolme sündmust oma elust, mille mõjul temast 40. eluaastates veendunud kristlane kujunes. Üks tähenduslikke hetki oli mõistmine, et teenimise eest saadud autasud, ristid ja aumärgid on saadud kaitstes ristimaailma, kristlust.

„Tõepoolest, me kaitseme neid väärtusi, põhimõtteid, mis on sellele maailmale omased olnud 2000 aastat, mille järgi me oleme elanud. Ükskõik, kuidas me ennast nimetame, paganateks või mitte, need on väärtused, mis ühtivad kristlike põhimõtetega.“

Jumalateenistuse salvestust saab vaadata Tallinna piiskopliku toomkiriku kodulehel toomkirik.ee, põhjalikumat kokkuvõtet sündmusest lugeda EELK uudisteportaalist e-Kirik aadressil e-kirik.eelk.ee.Vabariigi aastapäeva eel õnnistati ametisse Kaitseväe ja Kaitseliidu peakaplanid.

Regina Hansen

EELK uudisteportaali e-Kirik peatoimetaja