EKNi oikumeeniliste projektide konkurss

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Et edendada Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd, kuulutas Eesti Kirikute Nõukogu välja oikumeeniliste projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.

Oikumeenilist koostööd edendades soovitakse panustada Eesti ühiskonna vaimsesse arengusse ning ühiskondlikku sidususse. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud. Küll soovitatakse, et projekti sisu ja tegevused võiksid olla seotud EKNi aasta teemaga. Aasta teemaks on 2024. aastal meieisapalve.

Kes võivad taotleda?

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes eelmisel ehk 2023. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.

Millistel tingimustel?

Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema vähemalt 15%. Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt.

Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes. Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi märtsikuu töökoosolekul.

Kui palju?

Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1500 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 25 000 eurot.

Eesti Kirik

Lähem info: Eesti Kirikute Nõukogu