Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Erakorraline visitatsioon Pärnu Eliisabeti koguduses

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Pärnu Eliisabeti kirik.
Internet

16. aprillil toimus Pärnu Eliisabeti koguduses erakorraline visitatsioon seoses uue õpetaja Tõnu Taremaa valimisega.

Visitatsioon on kiriklik toiming, mille kaudu saadakse ülevaade koguduse vaimulikust, õiguslikust ja majanduslikust olukorrast. Peapiiskopil ja piiskopil või tema volitatud isikul on õigus visiteerida kõiki kogudusi, praost visiteerib oma praostkonna kogudusi.
Erakorralise visitatsiooni puhul nimetab visiteerija abiliste arvu visitatsiooni määraja. Pärnus toimunud visitatsiooni komisjoni kuulusid peapiiskopi juhtimisel konsistooriumi liikmed ja asekantsler Ülle Keel. Assessor Ove Sander ei saanud muude kohustuste tõttu osaleda.
Visitatsiooni käigus toimus kaks jumalateenistust: missa pühapäevase ning argipäeva korra järgi, vastati visitatsiooniküsimustikule, anti ülevaade varadest, kirikuhoone seisukorrast ja asjaajamisest. Päeva lõpetas visitatsioonikomisjoni kohtumine koguduse nõukoguga.
Peapiiskop Urmas Viilma ütles Eesti Kirikule, et koguduse õpetaja vahetus tähendab paratamatult vaherevisjoni tegemist nii koguduse kui ka vaimulike jaoks: „Leidsime, et visitatsioon võiks aidata uuel Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajal Tõnu Taremaal alustada oma teenistust Eesti ühes suurimas koguduses nn puhtalt lehelt.“ Sama kinnitas ka 1. aprillil Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametis alustanud Tõnu Taremaa, öeldes, et visitatsioon toimus rahulikus ja sõbralikus meeleolus ning et toimunud visitatsioon aitas tal saada parema ülevaate koguduse elust.
Pärnu kogudus on olnud ligi poolteist aastat ebaselges olukorras, kuna õpetaja Enn Auksmann oli sabatiaastal ning kogudust teenisid praostkonna teised õpetajad ja teenimist korraldas praost. Peapiiskop sedastas, et osa koguduse elukorraldusest on olnud ka juhatuse ja koguduse töötegijate vastutada.
„Kogudus, mida juhitakse mitmelt poolt korraga ja mitme inimese poolt samaaegselt, võib jääda teatud juhtudel päris juhtimata. Asjad hakkavad kulgema omasoodu ja seda, kes lõplikult vastutab, ei olegi alati enam võimalik lõpuni selgeks teha. Visitatsiooni mõte oli aidata koguduse juhtorganitel ja töötegijatel teadvustada, et koguduse juht on õpetaja. Samuti oli vaja ka õpetajat ennast kinnitada kogudust juhtima ning koguduse juhtorganeid, kaastöölisi ja vaimulikke endale abiks võtma. See tähendab, et segased ajad on möödas ning vastutuse piirid ja ulatus on pärast õpetaja valimist uuesti paigas,“ ütles ülemkarjane.
Komisjon jäi Eliisabeti kogudusega üldjoontes rahule. Ametliku protokolli koostamiseks on 2003. aastal konsistooriumi kehtestatud visitatsiooni korra järgi aega 30 päeva. „Loomulikult on valdkondi, kus kogudusel on nii suures linnas nagu Pärnu ainsa luterliku kogudusena veel ruumi oma aktiivsust tõsta. Olulised on koguduse suhted kohaliku omavalitsusega, kohalike asutustega, oikumeeniliste partneritega nii kodumaal kui välismaal. Eraldi arutelu tekkis koguduse nõukogu liikmete ja vaimulikega liturgia küsimustes. EELKs on kehtestatud jumalateenistuse korrad ja meloodiad ning need peavad olema kasutusel kõikides EELK kogudustes,“ avas peapiiskop Viilma veidi visitatsiooni tulemit.
Tõnu Taremaa kinnitas, et liturgia küsimustes jäädi eri arvamusele, ja ütles kokkuvõtteks: „Eks ootame ära visitatsiooni protokolli ja siis tuleb hakata seda asja arutama. Vaimulikena oleme kohustatud vaimulikule ülemusele alluma, kui see ei lähe vastuollu pühakirja ja õpetusega, nii raske või valuline kui see ka teinekord ei ole.“
Kätlin Liimets