Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jaan Lahe kaitses väitekirja

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

3. juunil kaitses Jaan Lahe usuteaduskonnas magistritöö, mis vääriks doktorikraadi.
Väitekirja pealkirjaks oli «Die Berührungspunkte zwischen Gnosis und Judentum und ihre Widerspiegelung in den authentischen Briefen des Paulus» (Gnoosise ja juutluse kokkupuutepunktid ja nende kajastamine autentsetes Pauluse kirjades). Juhendajaks oli 29. mail doktorikraadi kaitsnud Randar Tasmuth, kuid töö kaht esimest osa juhendas lisaks maailma üks juhtivamaid gnoosise uurijaid prof dr Kurt Rudolph Marburgi ülikoolist. Oponentideks olid prof dr Hans-G. Bethge Berliini ülikoolist ja mag Vallo Ehasalu Tartu ülikoolist.
Teaduskonna nõukogu hinnangul on tegu erakordse tööga, mis ületab magistritöö nõuded. Vallo Ehasalu sõnul on töö tehtud doktoriväitekirja nõudeid järgides ja vastav oli ka oponentide kriitika.
Vastsel magistril soovitati kindlasti doktorantuuri astuda. Paldiski koguduse õpetaja Jaan Lahe omalt poolt kinnitas edasiõppimise soovi ja lubas õpingupaigaks valida koduse TÜ usuteaduskonna.
Kuigi antud uurimus on igati doktorikraadi vääriline, peab Jaan Lahe kord doktorantuuri lõpetamiseks kirjutama siiski uue dissertatsiooni, nimelt ei ole lubatud sama väitekirja kaks korda esitada.
Eest Kirik soovib värskele magistrile ja viljakale kaasautorile palju Jumala õnnistust!
Urmas Paju