Kaduvad ja kadumatud aarded

/ Autor: / Rubriik: Pildipalve, Pühapäevaks / Number:  /

Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Kristus ütleb: „Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.“ Luuka 10:16

Pühakiri seab me ette näiteid erinevatest väärtustest elus. Osa on maised ja kaduvad, teised igavesed, õpetab Jeesuski. Usu ja Jumala taipamise tähtsusest kui ühest suurimast aardest kõneldakse otse ja julgelt. Kui Jumal Isa on meid loonud, õnnistanud meid oma Pojas Kristuses ja kinnitanud Püha Vaimuga, siis on meil kindel seljatagune ja jalgealune, pärandus kogu eluks ja enamakski käes! Sellisest Jumalast oleme kutsutud tunnistama.

Kevadised muuseumi- ja kirikuööd on kujunenud armastatud sündmusteks, sest väärtustame pärandit ja soovime sellest eri viisidel osa saada. Tajume ja teame, et me ei püsi kaua ei plastmassil ega tühisel elufilosoofial. Hing tunneb oma ja ihkame enamat, aegade tagant ja aegadeülest, otsides ja väljendades oma usku. Ühel öönäitusel asetas kunstnik klaasimaalil Maarja süles istuva Poja näo asemele peegli.

„Seal peab Jeesus olema,“ protesteeris viieaastane külastaja. Kunstnik aga vastas: „Jumala juures võid olla ka sina, sest sinuski elab Tema Vaim. Avasta oma sisemine vara ja pärandus, mille Jumal on sinusse pannud. Sellega püsid, sest Tema Vaim aitab elada nii, et näeme vihma taga vikerkaart, tormi taga mere tüünust, surma taga sündivat uut algust. Meis elav Jumala Vaim on igaühe jaoks hindamatu aare.“

Eks ole siis tõsi see, et Jeesusel on maa peal Jumala rõõmusõnumi kuulutamiseks kasutada kõikide teiste kõrval ka minu nägu, minu käed, minu jalad.

Hedi Vilumaa

Palve

Jumal, aita meil enese ümber Kristuse nime kasvatada! Anna, et oskaksime Sinu kingitud kadumatut pärandit kasutada õnnistuseks ja rahuks maailmale.