Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kinnipeetaval on õigus järgida oma usutunnistust

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Justiitsministeeriumi väljaandel ilmunud vanglate kaplaniteenistuse käsiraamat.Äsja ilmunud «Vanglate kap­laniteenistus ja usuline töö vanglas» on mõeldud käsiraamatuks kõigile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku usulise tööga vanglateenistuses.  Justiitsministeeriumi väljaande toimetaja, vanglate osakonna nõunik-peakaplan Johann-Christian Põder täpsustab eessõnas teose peaeesmärgid: tugi kaplanitele, abi vanglateenistujatele, valvurite kutseõppe ning täienduskoolituse õppematerjal. Veel pakub raamat vajalikku infot kõigile neile väljaspool vanglasüsteemi, kes on seotud vanglate usulise tööga, kirikute ja uskkondade esindajatele ja vabatahtlikele, kes kaplanit abistavad.
Raamat selgitab vanglate kaplaniteenistuse õiguslikku ja religioosset konteksti, töövaldkondi ja nendega seotut, samuti aitab käsiraamat paremini mõista ja rakendada vangistusseaduse paragrahvi 62: vanglateenistus tagab kinnipeetavale usuliste vajaduste rahuldamise.
Peatükiti on lahti seletatud mõisted ja teemavaldkonnad. Selgitatakse usuvabadust kui isiku põhiõigust vangla kontekstis: mis on lubatud ja mille suhtes sätestatakse piiranguid. Antakse ülevaade peamistest Eestis esindatud uskkondadest, nende järgijate toitumise võimalikest eripäradest, sümboolikast ja usulistest talitustest.
Eraldi peatükk kõneleb usutalitustest vanglas: jumalateenis­tusest, ristimisest, armu­­lauast, leerist, pihist ja hingehoiust ning laulatusest. Tutvustatakse usulise suunitlusega sotsiaalprogramme, isikuandmete kaitsega ja pihisaladusega seonduvat ning vanglateenistuse meediasuhteid. Peatükiti on autorid Johann-Christian Põder, Margot Olesk, Andrus Norak, Ott Ojaperv, Viorica Tšaikovski ja Ivi Papstel.
Eesti Kirik