Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirik ja riik toimivad sama vara hoidjana

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Vabariigi Valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks moodustatud valitsuskomisjoni koosolekut juhtisid regionaalminister Siim Kiisler ja peapiiskop Andres Põder.
Vaadati üle eelmise koosoleku otsused ja kuulati alakomisjonide aruandeid. Kultuuriväärtuste alakomisjoni ettepanekul otsustati taotleda valitsuselt riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» tähtaja pikendamist.
2003. aastal vastu võetud kümneaastase programmi mahust on riik suutnud praeguseks raha eraldada vaid kuuendiku ulatuses. Kui programmi ei suudeta täita, on väga paljud rahvuslikud kultuurimälestised hävimisohus.
Pikk arutelu toimus tulumaksuseaduse muutmise ümber, mida tutvustasid Elo Haugas ja Jelena Reiman rahandusministeeriumist. Seni kuulusid usulised ühendused automaatselt tulumaksusoodustust saavate ühin­gute nimekirja. Nüüd tuleks igal kogudusel eraldi esitada selle taotlemiseks maksuametile andmed, mille hindamine jääb loodava komisjoni subjek­tiivseks otsuseks. Selline lahendus kirikut ei rahulda.
Samasugust rahulolematust väljendati koosolekul koguduste registrisse kandmise korras tehtud muudatuse suhtes, mis sunnib kirikut rikkuma nii oma põhikirja kui ka kirikute ja koguduste seadust ja asetab ta lõivude osas ebasoodsamasse olukorda.
Mõlema seadusmuudatuse puhul on kurvastav asjaolu, et neid ei olnud õigeaegselt kooskõlastatud kiriku kui sotsiaalpartneriga, milles korduvalt on kokku lepitud. Otsustati võtta täiendavat aega, teha kirikupoolsed ettepanekud ja paluda neid seadusmuudatus­te puhul arvestada. Järgmine koosolek toimub 5. mail 2010.

Liina Raudvassar