Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikumuusika liitu ootab ees struktuurimuudatus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikumuusika liidu juhatuse uus koosseis koos assessor Marko Tiitusega: Tuuliki Jürjo (paremalt), Sigrid Põld, Aivi Otsnik, Maarian Lend, Kadri Ploompuu ja Pille Metsson.
Triin Salmu

Konsistooriumi saalis toimunud kirikumuusika liidu üldkoosolek algas piiskop Einar Soone tervituse ja avapalvusega.

Assessor Marko Tiitus väljendas tervituses rõõmu selle üle, et kirikumuusikud teevad oma tööd suure pühendumusega.

Ülevaade tegevusest
Kirikumuusika liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo tegi kokkuvõtte möödunud aastast. Ta nentis, et büroos olid rasked ajad, kui liidul ei olnud tööl täiskohaga sekretäri. Headest asjadest kõneldes nimetas ta suurejoonelist vaimulikku laulupäeva Suure-Jaanis, kontserdisarja «Mu süda, ärka üles» 18 kontserti kirikutes, «Koraaliprelüüdid orelile» noodi esitlust, kirikumuusikute konverentsi «Koraal eile, täna ja homme» Viljandis. Konverents sai osalistelt väga positiivse tagasiside, mis andis tõuke korraldada seda ka edaspidi.
2015. aastast kõneldes nimetas Tuuliki Jürjo Tartu vaimulikku laulupidu, õppepäevi, Maarjamaa 800. aastapäeva kontserdisarja «Mu hing laulab kiitust» ning Maarja-laulude noodi esitluskontserti. 21. novembril Tallinna Jaani kirikus.

Aruannete vajalikkusest
Kõneldi praostkondade muusikatöö koondaruandest, mis sel aastal ja ka eelneval jäi KMLil assessorile esitamata. Põhjus on selles, et KMLis ei ole tööl täiskohaga sekretäri, kes koostaks koondaruande, ja teiseks tuli välja, et igas praostkonnas ei olegi muusikasekretäri, millest tulenevalt ei laeku aruandeid täielikult.
Tehti ettepanek, et muusikatöö sõnalist aruannet järgmisel aastal ei esitata. Väga vajalikud on aga andmed muusikute ja muusikakollektiivide kohta. Need võiks koondada veebikeskkonda, kus oleks vajadusel võimalik andmeid jooksvalt muuta.
Tuuliki Jürjo selgitas muudatusi stipendiumide maksmisel. Kui varem pidi stipendiumide maksmine olema sees põhikirjas, siis enam ei pea. Ka kogudustel on võimalik tulumaksuvabalt stipendiume maksta avaliku konkursi alusel. Info konkursi korraldamise kohta peab panema kodulehele või avaldama ajalehes.
Üldkoosolekul tutvustati Vardo Holmi laulude kogumikku «Laula Jumala auks!», mis on saadaval KMLi büroos. Koosolekul viibisid ka Vardo Holmi tütar Liivia Kaustel ja tütrepoeg Lehari Kaustel. Noot valmis tänu tütrele, kes kogus kokku oma isa noodid ja andis üle KMLile. Tuuliki Jürjo, Pille Metsson, Maarian Lend ja Helika Gustavson-Rätsep esitasid laulikust laulu «Rändur teele valgust ihkab». Klaveril saatis neid Kadri Ploompuu.

Eriala perspektiivikusest
Kirikumuusika arengust ja hetkeolukorrast EELKs tegi ettekande assessor Marko Tiitus. Arutluse käigus selgus, et oleks vaja luua jumalateenistuselu ja kirikumuusika talitus. Selles küsimuses saaks ka KML oma seisukohti avaldada. Ilmselt ootab KMLi ees struktuurimuudatus.
Marko Tiitus pööras tähelepanu ka vabatahtlikule tööle, mida teevad väga paljud inimesed kirikutes, nende hulgas kirikumuusikud. Paraku on nii, et kirikumuusikute väljaõpe on praegu Eestis üsna viletsas olukorras.
Usuteaduse instituudis saab osaleda täienduskoolitustel, muusika- ja teatriakadeemias ning Viljandi kultuuriakadeemias on võimalik küll orelimängu lisaerialana omandada, kuid üliõpilasi paraku pole. Ka Eerik Jõks, kes oli koosolekul tutvustamas «Maarjamaa 800» üritusi, väitis, et EMTA kirikumuusika eriala on üsna perspektiivitu. Tudengeid lihtsalt ei ole.
Ta väitis, et kui inimene on nii pikalt õppinud kirikumuusikuks ning eriala omandamisel hiljem väärilist tasu töö eest ei saa, siis pole paraku mõtet seda ka õppida.

Laulupidu on tulekul
Pille Metsson tutvustas 23.–24. oktoobril Rakveres toimuvat kirikumuusika konverentsi «Muusika valik kirikus», kus ettekanded teevad Piret Aidulo, Tuuliki Jürjo, Mart Jaanson jt. Plaanis on külastada ka Kriisade orelitöökoda. Toimuvad töötoad ja konverents lõpeb uhke kontserdiga Rakvere Kolmainu kirikus.
Kaie Tanner andis ülevaate EELK kirikupäevast ja vaimulikust laulupeost Tartus 3.–5. juulini. Lauljaid on praegu kokku 2800. Laulupeo kuulamine on kõikidele tasuta. Toimuvad mitmed kontserdid, laste jumalateenistus.
KMLi kollektiivide tegemistest andsid ülevaate segakoori KOSK peadirigent Riho Ridbeck, lastekoori «Väike küünal» dirigent Sirje Kaasik ja pasunakooride eestvedaja Kahro Kivilo. Eve Padar tutvustas kristlikes raadiojaamades eetrisse minevaid laulupidu tutvustavaid saateid. Üldkoosolek lõppes lõpupalvega, mille pidas assessor Marko Tiitus.
Pille Metsson,
KMLi juhatuse liige,
Keila koguduse organist