Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuvalitsus autasustas juubilare

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Konsistooriumi aprillikuu istungil 2. aprillil otsustati anda EELK Konsistooriumi aukiri seoses 60. sünnipäevaga Järvakandi koguduse endisele juhatuse esimehele Tõnu Saarele.
Konsistoorium võttis vastu EELK majandusnõukogu kodukorra muutmise määruse ja kinnitas EELK Konsistooriumi raamatupidamise sise-eeskirjad ning Diakooniahaigla võla laenugraafiku.
Kinnitati EELK diakoonianõukogu koosseisus: assessor Joel Luhamets (juhataja), Diakooniakeskuse juhataja Mart Salumäe, Tallinna Diakooniakooli juhataja Airi Võsandi, Tallinna Diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur, majandusnõukogu liige Raivo Linnas, Pille-Ruth Kukemilk, Ants Leemets.
Diakoonianõukogu hääleõiguseta konsultantideks kinnitati Soome Kiriku Välisabi esindaja Aarno Lahtinen ja Schleswig-Holsteini Liidumaa Diakooniakeskuse esindaja Diether Christiansen.
Tehti muudatus Kiriku Teataja toimetuse koosseisus: piiskop Einar Soone ja Vootele Hansen vabastati ning konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel (vastutav toimetaja) ja juriidilise komisjoni esindaja Illimar Toomet nimetati toimetuse koosseisu.
Põltsamaa koguduse õpetaja Rein Schihalejev kinnitati Viljandi praostkonna abipraosti kohusetäitjaks kuni järgmise korralise sinodini. EELK XXVI Kirikukogu liikme asemikuks kinnitati Olav Karl Randsalu Lääne praostkonnast, Kirikukogu liikmeks alates 2. istungjärgust kinnitati Elva koguduse õpetaja mag Vallo Ehasalu.
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab ideepäeva 23. mail s.a, EELK esindajatena võtavad sellest osa lisaks EKNi esindajatele Väike-Maarja koguduse õpetaja Tauno Teder ja Saarte abipraost mag Veiko Vihuri.
Gustav-Adolf-Werk’ist otsustati taotleda järgmiste projektide finantseerimist: Kanepi koguduse köstrimaja renoveerimine; Valjala koguduse päevakeskus-hooldekodu ehituse lõpetamine; Kolga-Jaani koguduse laste- ja noortetöö ruumid ning nõustamiskeskus kiriklas, uuendustööd kiriklas; Iisaku kogudusemaja renoveerimine; Viljandi Pauluse koguduse järgmise aasta saksakeelsed jumalateenistused. Lisaprojektina esitati infotehnoloogia nõukogu taotlus koguduste infosüsteemi projekti väljatöötamise kaasrahastamiseks.
Kirikuvalitsus peab vajalikuks EELK koguduste infosüsteemi arendamist. Otsustati paluda majandus- ja infotehnoloogia nõukogul ühiselt läbi töötada projekti edasise rahastamise variandid ning esitada see konsistooriumile hiljemalt 1. juuliks. Samuti otsustati paluda juriidilisel komisjonil valmistada ette eelnõu muudatuste tegemiseks EELK aruannete esitamise korra seadusesse (konsistooriumile esitatavate aruannete vormid jm), samuti teha ettepanekud koguduse liikme üle arvestuse pidamise seaduslikuks reguleerimiseks.
Konsistooriumi täiskogu erakorralisel istungil 9. aprillil otsustati anda EELK Konsistooriumi aukiri seoses 80. sünnipäevaga Viljandi Pauluse koguduse kauaaegsele jutlustajale ja kantseleiametnikule Elmar Tsäärole.
Tiiu Pikkur