Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi arhiivivara digitaalselt kättesaadav

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Käesoleva aasta kevadel sõlmisid EELK konsistoorium ja rahvusarhiiv koostöölepingu EELK konsistooriumi arhiivis säilitatavate arhiivifondide liitmiseks rahvusarhiivi digitaalse arhiiviinfosüsteemiga AIS (ais.ra.ee).

Peale teabe rahvusarhiivi kogudes leiduvast on nüüdseks AISi kantud veel Narva linnaarhiivi, Tallinna linnaarhiivi, ajaloomuuseumi, arhitektuurimuuseumi ja Eesti kunstimuuseumi arhiivikogude kirjeldused.
Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega, mis hõlbustavad raamatute ülesleidmist. AISi andmebaas on analoogne: otsisõnade abil saab üles leida arhiivides hoitavaid dokumente ehk arhivaale.
EELK konsistooriumi arhiivi kogude kirjelduste sisestamine AISi on oluline meie kiriku valduses oleva kirikliku arhiivivara parema säilitamise ja arhivaalidele juurdepääsu võimaldamise seisukohalt.
Kuivõrd konsistooriumi arhiiv ei säilita ainuüksi konsistooriumi tegevuse käigus loodud ja saadud arhivaale, vaid sellesse arhiivi on aegade jooksul koondatud arvukalt ka teiste kiriklike arhiivimoodustajate ja kirikuga seotud isikute arhiive, hõlbustab kogude kirjelduste avalikku andmebaasi jõudmine arhivaalide leidmist ja kasutamist.
Praeguseks on konsistooriumi arhiivi kogudest AISi sisestatud 42 arhiivifondi, aasta teisel poolel lisanduvad olemasolevatele ülejäänud nüüdseks korrastatud arhiivifondide kirjeldused.
Tuleval aastal loodame AISi lisada veel konsistooriumi enese mitmest tuhandest säilikust koosneva arhiivifondi.
Janis Tobreluts,
konsistooriumi arhivaar