Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lõpetajad Tartu ja Tallinna usuteaduskonnas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tartu Ülikool

I. Lõputööd magistriastmel

Religiooniuuringute õppekava
1. Tauno Kibur, Seesmärgipärane objekti uurimine teadvuse kvali­tee­di­­nihkeks: traktaat meetodist, juh Roland Karo, rets. Siiri Lepasaar
2. Toomas Meema, Religion and Artificial Intelligence, juh Anne Kull, rets. Triin Käpp
3. Annika Oper, Armastuse ja spirituaalsuse neuroloogilised seosed, juh Roland Karo, rets. Elise Nemliher
4. Indrek Tenno, Neošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutumisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitel, juh Lea Altnurme, rets. Laur Vallikivi
5. Immanuel Volkonski, Põrandaaluse kristliku kirjanduse levitamine ENSVs, juh Atko Remmel, rets. Silja Härm

II. Lõputööd usuteaduse bakalaureuseastmel
1. Joel Markus Antson, An Analysis of Family Structures as Depicted in the Synoptic Gospels, juh Ain Riistan, rets. Helene Toivanen
2. Eleri Harjo, Teismeeas neidude genitaalide sandistamine religioossetel ettekäänetel ja selle mõju lähisuhetele, juh Ain Riistan, rets. Mari Rauba
3. Laura Ombler, Vereohvritest Kali ja Durga näitel, juh Tarmo Kulmar, rets. Kairi Kivirähk
4. Hanno Padar, Koguja raamatu 1:1–3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs, juh Urmas Nõmmik, rets. Diana Tomingas
5. Lauri Põld, Saare- ja Muhumaa õigeusu pärimus ja liturgiline maastik alates Eesti taasiseseisvumisest kuni praeguseni (1991–2018), juh Priit Rohtmets, rets. Tanel Koor

* * *
Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpuaktus oli magistriõppel 19. juunil, bakalaureuseõppel toimub 21. juunil algusega kell 10 Tartu ülikooli aulas.

EELK Usuteaduse Instituut

I. Lõputööd magistriastmel

I.1. Usuteaduse õppekava usuteaduse eriala

1. Karin Kallas, Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal, juh Thomas-Andreas Põder, op Vallo Ehasalu
2. Ülo Liivamägi, Eesti luterlike vaimulike arusaam vaimulikust arengust, juh Liina Kilemit, Thomas-Andreas Põder, op Marko Tiitus
3. Urmas Saupõld, Jeesuse sõnad abielust ja abielulahutusest sünoptilistes evangeeliumites, juh Randar Tasmuth, op Ergo Naab
4. Toivo Treiblut, Tallinna praostkond 1944–1953, juh Riho Saard, op Riho Altnurme
5. Urmas Viilma, Iseseisvuse taastanud Eestis luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel, juh Riho Saard, op Priit Rohtmets
6. Ariel Süvari, And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil, juh Thomas-Andreas Põder, op Johann-Christian Põder
7. Meelis Süld, Lähtekohti ja liturgilisi arenguid seoses samasooliste paaride eest palvetamise, õnnistamise ning laulatamisega Rootsi, Soome ja USA (ELCA) luterlikus kirikus, juh Marko Tiitus, op Kaido Soom

I.2. Usuteaduse magistriõppekava diakoonia ja hingehoiu eriala
1. Kai Jõemets, Meditsiinitöötajate spirituaalsed vajadused SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku näitel, juh Liidia Meel, op Naatan Haamer
2. Heiki Põldaru, Kristliku meedia võimalik mõju õigusrikkujate rehabilitatsioonis, juh Liina Kilemit, op Avo Üprus

I.3. Kristliku kultuuriloo õppekava magistrieksami osatööd
1. Kerli Indermitte, Narratiivi kasutamine vooruste õpetamisel. Teoreetiline käsitlus, Vooruste avastamise 7x7x7. Loominguline võimalus, juh Heiki Haljasorg
2. Jana Lahe, EELK Usuteaduse Instituudi annoteeritud bibliograafia, juh Riho Saard, Silja Härm
3. Signe Uusmees, Keelustatud lastetöö Nõukogude okupatsiooni perioodi tingimustes (1970–1980ndatel aastatel), juh Priit Rohtmets

II. Lõputööd usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes
1. Rita Belõševa, Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine, juh Thomas-Andreas Põder, op Vallo Ehasalu
2. Kristiina Harjak, „Tema läbi, Temaga ja Temas …“. Pauluse vaade inimese muutumisele kohtudes Kristusega ja selle avaldumine inimese elus, juh Randar Tasmuth, op Jaan Lahe
3. Maris Mägi, Hingehoidja kaasamise vajadus ja võimalikkus konsiiliumis SA TÜK ja SA PERH näitel, juh Liidia Meel, op Katri Aaslav-Tepandi
4. Inge Papp, Diakooniatöö arengu võimalused Jõhvi linna kirikutes ja kogudustes, juh Merle Piho, op Kerstin Kask
5. Doris Raudsepp, Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused, juh Thomas-Andreas Põder, op Volli Nugis
6. Marius Raudsepp, Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate Tallinnas elavate vaimulike suhtumine eneseabirühma AA ja valmisolek tööks alkohoolikutega, juh Liina Eek, op Liidia Meel
7. Kairi Tamuri, Gerhard O. Forde’i käsitus Martin Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalne luterlus, juh Thomas-Andreas Põder, op Annika Laats
8. Katariina Ubaleht, Kristluse pilt ja teoloogiline dimensioon 1930ndate Eesti proosas, juh Riho Saard, op Jaan Lahe
Allikas: Kirik ja Teoloogia