Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Luterliku kiriku misjonitöö laieneb

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Misjonikeskuse tegevust ja misjonäride lähetust on kogu tegutsemisaja jooksul toetanud Soome misjoniorganisatsioonid. Läinud aasta detsembrist seob Eesti luteri kirikut tööleping Soome Misjoniseltsiga.
Käesoleval aastal saadab EELK välja kolm uut välismisjonäri. Kevadel Tallinna Pedagoogikaülikooli rootsi filoloogina lõpetav Rael Leedjärv alustab sügisel tööd Aafrika idaosas Keenias. Seni Tartu Pauluse koguduses töötanud Mika ja Anne Tuovinen kolivad suvel Saksamaale tegema misjonitööd islamimaadest väljarännanute hulgas.
Minejaid ja tulejaid

Uued misjonärid on järgmine lüli ligi 200 aasta pikkuses Eesti luteri kiriku välismisjoni ketis. Esimeste eesti misjonäride kombel tehakse nüüdki teiste Euroopa kirikutega koostööd, mis viimastel aastatel on eriti arenenud Soome luterlike misjoniorganisatsioonidega.
Koostöö põhjanaabritega toimib nii sise- kui ka välismisjonis. Enamus Soome kiriku misjoniorganisatsioone on toetanud EELK Misjonikeskuse rajamist ja misjonitöö edendamist Eestis. Ühistöö tulemusena on lähetatud Venemaale kaks eestlasest misjonäri: Anu Väliaho ja Liliann Keskinen, mõlemad koos soomlasest abikaasaga. Väliahodele annab tööd Soome Misjoniselts, Keskinenidele Soome Rahvamisjon.
Rael Leedjärve taustaorganisatsiooniks saab Soome Rootsikeelne Evangeeliumiühendus, mille kümmekond misjonäri töötavad kõik Keenias. Raeli esimese tööperioodi pikkuseks on viis aastat.
Mika ja Anne Tuovinen on töötanud Eestis Soome Rahvamisjoni lähetusel juba nii kaua, et kaks tütart on kasvanud sülelastest teismelisteks. Nüüd ootab perel ees uus tööpõld Saksamaal, samuti Rahvamisjoni misjonäridena. Kuna Mika ja Anne on saanud eriti tartlastele ja põltsamaalastele väga headeks tuttavateks, on loomulik, et sidet peetakse ka edaspidi ja neid loetakse EELK misjonäride hulka.
Vastastikku rikastav leping

Eelmise aasta detsembris kirjutati alla koostööleping Soome Misjoniseltsiga, mis kinnitab juba aastaid kestnud koostööd. Leping sätestab, et «Töö eesmärk on EELK, selle töövaldkondade, praostkondade ja koguduste misjonitöö toetamine, koguduste ilmikliikmete koolituse tugevdamine ning kiriku kasvatustöö arendamine. Seda eesmärki püütakse saavutada, saates misjonäre Eesti kiriku teenistusse ning koolitades ja suunates eestlastest töötegijaid kolmandates maades tehtavale misjonitööle vastastikusel kokkuleppel».
EELK poolt lepingule alla kirjutanud misjoniassessor Joel Luhamets avaldas arvamust, et Eesti on ikka veel misjonimaa ja tervitas rõõmsalt Soomest Eestisse saadetud töötegijaid. Viimased tulejad on Soome Misjoniseltsi lähetatud Heikki Pietilä Laste- ja Noorsootöö Ühenduses ning diakooniatöö konsultant Aarno Lahtinen.
Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru kiitis Soome Misjoniseltsi panust, mis on olnud oluline juba keskuse rajamisest alates. Koostöö sai alguse isiklikest tutvustest ja tänaseks on koos rännatud juba pikk maa.
Soome Misjoniseltsi poolt toonitati, et kirjalik leping tagab kooostöö jätkumise ka siis, kui töötegijad vahetuvad. «Võrreldes Soome Misjoniseltsi teiste taoliste lepingutega, on leping EELKga erakorraline. Tegu on selgelt partnerlusega, kus põhirõhk on sisulistel küsimustel ja kus mõlemad pooled on vastuvõtjad,» toonitas Soome Misjoniseltsi piirkonnakoordinaator Reijo Leino.
Misjonipäevade kutse

Selle aasta misjonipäevad peetakse 22.–24. oktoobrini Tallinnas. Viimasel koosolekul valis ettevalmistustoimkond ürituse teemaks TULE MINE, mis kirjeldab hästi päevade eesmärki nii kutsuda kui ka läkitada. Läkitatakse kristlasi jagama sõnumit Jeesusest nii oma kodukülas, maakonnas, riigis kui ka välismaal. Kutsutakse kaasa ka neid, kellele kirik ja sõnum Jeesusest kui Päästjast on veel võõras.
Uutele misjonäridele otsitakse praegu Eestist tugirühma ja tugikogudusi. Anu Väliahol ja Liliann Keskinenil on Eestis kokku kaheksa tugikogudust. Tugirühma ja eestpalvetajate ringi võivad lisaks kogudustele liituda eraisikud. Huvilistel palutakse võtta ühendust Misjonikeskusega.
Rael Leedjärv ning Mika ja Anne Tuovinen saadetakse tööle 20.–23. maini toimuval Tartu missio lõpujumalateenistusel Tartu Peetri kirikus pühapäeval, 23. mail.
Kirsti Malmi