Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Luterlikud kirikud – 60 aastat ühe katuse all

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

21.–25. märtsini peetakse Rootsis Lundis Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. sünnipäeva teemal «Osaduses elamine tänapäeva maailmas». Peapiiskop Andres Põder tunnistab Eesti Kirikule, et reisib Lundi lootusrikkalt.

ImageKui oluline on Luterlik Maailmaliit EELK jaoks?

Luterlik Maailmaliit on kirikliku osaduse vorm, mille kaudu EELK kuulub kokku teiste luterlike kirikutega ning püüab anda oma osa üleilmsesse Kristuse kirikusse. See tähendab esmajoones ühist tunnistamist ja teenimist. Muidugi on oluline ka mitme praktilise probleemi lahendamine koostöös Luterliku Maailmaliiduga – olgu selleks koolitusküsimused, teoloogilised konsultatsioonid, misjonivõimaluste arendamine jmt.

Milliste mõtetega reisite Lundi?

Esmajoones mõtlen sellele, kuidas tänase maailma väga keerulises ja kirevas olustikus suudavad luterlikud kirikud leida ühise keele ja teostada jätkuvalt kirikuosadust. Tulnud just Saksamaa Ühendatud Luterliku Kiriku piiskoppide konverentsilt, kus teemaks oli oikumeenia ja koostöö katoliku kirikuga, olen siiski optimistlik. Järjest enam on Euroopa kirikutes tähtsustatud meie ühiskonna kristlike juurte teadvustamise vajadust ja ühist misjonaarset tegevust. Mõtlen, kuidas sellele arengule meie poolt toeks olla.

Lisaks pidulikule poolele kätkevad päevad ka töiseid koosolekuid. Millises vahekorras?

Tegemist on küllaltki suure ja olulise üritusega. Üheaegselt toimub nii LMLi nõukogu koosolek, kirikujuhtide konsultatsioon kui ka LMLi 60. aastapäeva tähistamine. Kuulatakse ära LMLi presidendi Mark S. Hansoni pöördumine, töörühmade aruanded (näiteks ka perekonna ja seksuaalsuse teemal), arutatakse aktuaalseid küsimusi. Loodan, et saan vahetu ülevaate LMLi tänasest olukorrast ja hoiakutest maailmas, tutvun paljude kirikute juhtidega ja võin vajalikul määral väljendada ka meie kiriku seisukohti. Minu ootus on, et sellisel tasemel kohtumine annab uut indu kirikute ees seisvate probleemide lahendamisse.

Liina Raudvassar

Vt ka Peeter Kalduri artiklit Luterlikust Maailmaliidust 3. leheküljel.