Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Märka ja täna oma kaastöölisi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Esimesel nelipühal, 31. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on:
aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.

Palun esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 14. veebruariks. Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.

teeneterist-02Uus tunnustusmärk
4. juunil 2019 kinnitas EELK konsistoorium EELK koguduse kaastöölise märgi kujunduse ja statuudi kehtestamise. Koguduse kaastöölise hõbedase märgi saab koguduse kaastööline, kes on olnud vähemalt 15 aastat koguduses juhtorganis või kaastööliseks erinevates töövaldkondades. Kuldse märgi võib taotleda isikule, kes on vähemalt 25 aastat olnud koguduse kaastööline. Märki võib igapäevaselt kanda. Märgi taotleb koguduse õpetaja ja valmistamise kulud kannab kogudus või tunnustatud isik ise.
Autasu taotlusvormi leiab siseveebist (www.eelk.ee/siseveeb) või saab konsistooriumist. Palun esitada korrektne ja põhjendatud taotlus. Arvesse lähevad õigeks ajaks esitatud taotlused. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta.
Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Koguduse kaastöölise märgid tellib EELK konsistoorium. Kogudused esitavad konsistooriumile taotluse vajaliku arvu märkide saamiseks, tasuvad konsistooriumile nende maksumuse ja teavitavad konsistooriumi kantseleid, kellele ja millal on märgid väljastatud.
Kõik, keda on eelmistel aastatel autasustatud EELK teenetemärkidega, on oodatud osalema kontsert-palvusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Teeneteristi kavaleridel on võimalus tellida vastava järgu miniatuur EELK tänab lehel: https://www.eelk.ee/kirik/taname/teeneteristi-miniatuur/.
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
piiskop