Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Märtsikuu koosolekul

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikuvalitsus kinnitas märtsikuu
istungil konsistooriumi tööplaani, langetas otsuseid koguduste teenimise kohta
ja kulutas vakantseks mitu õpetaja ametikohta.

EELK kirikuseadustiku § 135 lõike 3 alusel
otsustas konsistoorium kinnitada EELK Konsistooriumi 2006. aasta tööplaani.
Käesoleva aasta tööplaani saab vaadata koduleheküljelt intranetist.

Koguduste teenimisest

Kuulutati vakantseks kaks õpetajakohta:
Haljala ja Järva-Peetri. Kohtadele kandideerijad saavad avaldusi esitada 15.
aprillini. 

Otsusti ka vabastada õpetaja Tiit Salumäe
Martna koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. aprillist 2006.
Koguduse  hooldajaõpetajaks määrati
õpetaja  Kari Tynkkynen.

Erakorralised valimised

Õpetaja 
Andres Aaste avalduse alusel otsustati kuulutada välja Rõngu koguduse
juhatuse erakorralised valimised. Koguduse nõukogul tuleb viia valimised läbi
vastavalt kirikuseadustiku §-dele 240–244 ja 246.

Jagati liikmekohustusi

Tartu Maarja koguduse õpetaja avalduse
alusel otsustas konsistoorium määrata praost Joel Luhametsa Tartu Maarja Kiriku
Sihtasutuse nõukogu liikmeks.

SA EELK Laagrikeskus Talu põhikirja
punktide 3.3 ja 3.4 alusel otsustati kutsuda tagasi SA EELK Laagrikeskus Talu
nõukogu liikmed Teet Hanschmidt, Kerstin Kask, Allan Kährik, Marko Tiitus ja
Jüri Vallsalu. Uuteks liikmeteks määrati Mati Maanas (EELK esindaja), Urmas
Viilma (Laste- ja Noorsootöö Ühenduse esindaja), Ove Sander (Usuteaduse
Instituudi esindaja), Joel Luhamets, Andres Põder, Tiit Salumäe ja Einar Soone.

EK