Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Misjonipüha läkitus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

misjonikeskuse logoLugupeetud EELK koguduste vaimulikud, asutuste juhid ja koguduste kaastöölised!
EELK kirikukalendri järgi tähistame 28. oktoobril misjonipüha. Oktoobrikuu lõpuga seostub oluline sündmus Eesti misjoni ajaloos: misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock surid usumärtritena Ida-Aafrikas 1896. aastal.
Pühapäeva teema annab misjonimõteteks väga kindla aluse: „andke üksteisele andeks“. Andeksandmisel on suur mõju inimestevahelistele suhetele, rahvaste ja riikide suhetele. Olin käesoleva aasta kevadel Evald Oviiri ja Karl Segebrocki haual Arushas Akeri külas. Seal on misjonäride hauad ja nende lähedal üks suur kõrge lepitusrist.
1993. aastal paigutati see lepitusrist sinna selleks, et tähistada leppimist kahe osapoole vahel. Misjonärid said surma kohaliku hõimu kuninga otsusel. Saksa sõjavägi, kes oli tol ajal selles piirkonnas koloniaalvaldusi valvamas, karistas kohalikku hõimu karmilt, umbes kolmsada kohalikku tapeti. See on Aafrika ajaloos verine jälg ja täna seisab sellel kohal lepitusrist. Aega kulus selleks aastakümneid, aga tänu Jumalale, selleni jõuti.
Meiegi misjonisõnum on Jeesuse lepitusristist lähtuv. Filipi kirjas ütleb Paulus, et kogudus kasvaks usutunnetuses ja -tajumises ning teeks kindlaks, mis on peaasi (Fl 1:9–10).
Mõeldes koguduse ja kiriku misjoni vastutusele, siis on väga oluline lähtuda sellest, mis on peaasi ehk tähtsuse järjekord. Me ei peaks olema kirikutöös orienteeritud ehitustele, vaid inimestele. Liiga sageli näeme oma perspektiivi negatiivselt ja unustame, et negatiivsus kultiveerib maad negatiivsusele.
Liiga palju räägime sellest, kui vähe meid on, ega märka seda, kus on meie kasvu võimalused. Peab ütlema, et paljud tõsiasjad meie ühiskonnas annavad tunnistust meie rahva avatusest usule evangeeliumisse. Igahommikused raadiopalvused, riiklike pühade TV-ülekanded ja Rooma paavsti Eesti-visiidi teleülekanne kogu visiidi mahus ning mitmed muud tõsiasjad peaksid meid panema tänama Jumalat, et meie töö kannab tõhusat vilja täna ja ka pärast meid.
Misjonikeskuse poolt soovin õnnistust EELK misjonipüha pidamiseks, tänan teid koostöö ja toetuse eest. Käesoleval aastal on meie märtermisjonäride surmapäeval 20. oktoobril ka hõimupäev, mil meenutatakse sugulasrahvaste olukorda, palvetatakse nende eest. Seetõttu soovin, et annaksime oma korjanduse hõimurahvaste töö toetuseks Ingeri kiriku Uurali praostkonnas tehtavale kogudusetööle. Need on piirkonnad, kus meie misjonärid Anu ja Juha Väliaho on ära teinud suure töö ja meie saame olla õnnistuseks hea töö jätkumisele.
Õnnistussooviga
Leevi Reinaru
EELK Misjonikeskuse juhataja