Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Muudatused ajalehe Eesti Kirik juhtimisel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

16. oktoobril 2020 pidas Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogu koosolekut. Sihtasutuse põhikirja järgi on ühendatud peatoimetaja ja juhatuse esimehe amet. Neid ameteid täitnud Sirje Semm oli juba varasemalt andnud nõukogule teada oma soovist jääda pensionile 1. veebruarist 2021. 

Nõukogu tegi otsuse ja edastas selle lehe omanikule, EELK kirikuvalitsusele. Konsistoorium on kahel istungil arutanud Eesti Kiriku edasist juhtimist. 

Küsime sihtasutuse nõukogu liikmetelt, milline on Eesti Kiriku edasine juhtimisstruktuur.

Tiit Salumäe, piiskop:

Esimest korda oli lehe juhtimisküsimus arutlusel konsistooriumi koosolekul 3. novembril 2020 ja uuesti 12. jaanuaril k.a. 

Lähtuvalt konsistooriumi otsusest tegi SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu 19. jaanuaril uue otsuse vastavalt kehtivale sihtasutuste seadusele ja palus Sirje Semmil jätkata sihtasutuse juhatuse esimehena kuni uue juhatuse esimehe kinnitamiseni. 

Sihtasutuse nõukogu ja konsistoorium teevad järgmise otsuse, kui on aprillis ära kuulatud 1. veebruarist peatoimetaja kohusetäitjaks määratud Liina Raudvassari kontseptsioon kirikulehe tuleviku kohta. Olen kutsunud kokku ka EELK meediakomisjoni ajalehe peatoimetaja küsimust arutama 9. märtsil. Mul on rõõm kinnitada, et Eesti Kirik on teinud olulist tööd ja soovin, et hea koostöö jätkuks. 

Peapiiskop Urmas Viilma ütles kirikulehe 30. aastapäeva jumalateenistusel mullu 16. oktoobril: „Ajaleht Eesti Kirik on suurepärane eeskuju sellisest ustavusest ja rohke vilja kandmisest viimase 30 aasta kestel. Samas, alati tuleb jälgida, millal lopsakate lehtede vahel hakkab vilju nappima, et siis midagi ette võtta. Panna väetist, lõigata tagasi või teha putukatõrjet. Andku Jumal tarkust aednikule, kes seda tööd Eesti Kirikus kui Issanda viinamäel teeb – töölisi palgates, oksi lõigates, uusi taimi istutades, et vanu välja vahetada. Viinamäe Isand tahab näha rohket vilja kandvaid viinapuid, mida ei saavuta muul viisil kui ustavusega. Seda ustavust on Eesti Kirikus jagunud. Soovin, et seda jätkuks ka järgnevateks aastakümneteks, sest siis järgneb ka vääriline ja rikkalik tasu ühe teenari näol.“

Jüri Ehasalu, sihtasutuse nõukogu esimees:

Küllap lugejad mäletavad 13. jaanuari lehe juhtkirja, kus piiskop Tiit Salumäe selgitas konsistooriumis päev varem tehtud otsust ajalehte puudutavatest muudatustest. Kirikuvalitsus soovitas lehe nõukogul seoses peatoimetaja Sirje Semmi sooviga jääda pensionile nimetada ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja kohusetäitjaks kauaaegne tegevtoimetaja Liina Raudvassar. 

Nõukogu 19. jaanuaril nõnda ka otsustas ja 1. veebruarist kuni 1. maini on Liina Raudvassar selles ametis. Toetame teda kindlalt ja ootame huviga tema visiooni ajalehe edasistest arengutest ja tegevusest EELK nädalalehena. Küllap saavad ka lugejad oma arvamuste ja ettepanekutega Liina Raudvassarile selles töös abiks olla. Seejärel on võimalik otsustada ka tema jätkamine peatoimetajana. Kõik eeldused, nii ajakirjanduslik kui teoloogiline kõrgharidus, kolleegide toetus ja lugejate usaldus, on tal selleks olemas. 

Nõukogu tänas Sirje Semmi pikaajalise ja pühendunud töö eest juhatuse esimehe ja peatoimetajana. Oma veerand sajandit kestnud peatoimetaja ajaga on ta teinud eesti ajakirjanduses ajalugu – teist sellise auväärse staažiga peatoimetajat pole. Ta saab üle anda heal tasemel lehe ja on rõõmustav, et teenekas meediajuht on juhatuse esimehena ka üleminekuajal lehe majanduselu korraldamisel abiks maikuuni. Pärast Liina Raudvassari lõplikku ametisse kinnitamist on nõukogul kavas jätta talle ka juhatuse esimehe amet. 

Loodan, et kõik kavandatavad muudatused aitavad teha veel paremat lehte, mida lugejad usaldaksid ja ootaksid ning mis oleks avatud erinevatele arvamustele.