Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Oi aegu ammuseid …

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Novembris 1933 mõeldi suvele, peeti Kaitseliidu aastapäeva ja nauditi suurejoonelisi kontserte.

13.–14. novembrini toimus Tartus Lõuna-Eesti vaimulike laulupidude juhtide instrueerimine. Kursuste eesmärk oli sama, mis varem Tallinnas toimunulgi. 13. novembril oli ülikooli kirikus vaimuliku muusika õhtu seletustega, millel osalesid Tartu Akadeemiline Meeskoor Richard Ritsingu juhatusel, tenor Rudolf Jõks ja organist Helene Spulge-Lambert, sõnalise osa oli enda kanda võtnud prof Rahamägi.
Erilist tähelepanu vääris 14. novembril aset leidnud jumalateenistus ülikooli kirikus Cantate Domino ja Tartu Helikunsti Seltsi koori osavõtul, kus esimest korda olid tarvitusel ainult eesti viisid. Seda kontserti juhatas ja ka orelil esines Enn Võrk. Viimane oli koostanud ka liturgia, milles leidus mõndagi algupärast ja huvitavat.
19. novembril oli Tartus koos Lauljate Liidu meeskooride sektsioon. Otsustati korraldada suvel Pärnus II meeskooride laulupäev. Kavva võeti ka paar vaimulikku laulu.

Kontserdid Tartus, Tallinnas ja Türil
Tartu Pauluse kirikus tuli Helikunsti Seltsi ja ülikooli lauluseltsi Cantate Domino esituses 5. novembril ettekandele Händeli oratoorium «Juudas Makabeus». Juhatas Enn Võrk, solistidena olid kaastegevad Helmi Betlem, Hedvig Kikerpill, Rudolf Jõks ja Karl Viitol.
Tallinna Jaani kirikus sai 12. novembril kuulata Händeli oratooriumi «Simson», mis viimati oli siin kõlanud 10 aastat tagasi. Jaani oratooriumikoor Udu Topmani juhatusel oli teinud tõsist tööd. 100-liikmeline koor oli saavutanud kõlakindluse kõigis häälerühmades. Väga hea Simson oli Karl Ots.
Ilusa kirikumuusika õhtu korraldas toomkirikus Tallinna Pauluse kogudus 19. novembril. kandvama teosena oli kavas Johan Tamvergi ballaad «Üksipäinis» baritonile, koorile ja orelile, kus just koor oma täpsust ja paindlikkust sai näidata. 26. novembril oli toomkirikus vaimulik kontsert piiskop Jakob Kuke mälestuseks. Mälestati meest, «kes rea aastaid seisnud meie kalli kodumaa kiriku eesotsas».
26. novembril oli Tallinna Kaarlis surnute mälestamise kontsert, kus sai kuulda Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) uut kantaati «Memento mori». Muusikaleht kirjutab: «Võrreldes esimese kantaadiga tunneme tugevamat väljendusjõudu ja mitmekesidust küll rütmis, küll meloodias ning harmoonias.»
Türi kirikus oli surnute mälestuspühal vaimulik kontsert, kus esines kohalik muusikaseltsi meeskoor ja bariton Fr. Iström Tallinnast. Juhatas ja orelil mängis J. Veeber.

Kaitseliidul täitus 15 aastat
11. novembril oli Tallinna Kaar-­­l­is Kaitseliidu 15. aastapäeva pidulik jumalateenistus. Jutlustas õpetaja Stokholm, esinesid Olga Mikk-Krull, Aleks­ander Arder, Naiskodukaitse Tallinna ringkonna koor, Kaitseliidu Tallinna maleva orkester.
Ka Nõmme Rahu kirikus tähistati suurejooneliselt Kaitseliidu aastapäeva. Siin esines Nõmme rahvaülikooli segakoor Karl Leinuse juhatusel. Jutlustas õpetaja A. Eilart.
Tallinna Püha Vaimus jätkusid Paul Pressnikoffi oreliõhtud, mida täiendasid viiuli jt pillide ning lauljate soolopalad. 18. novembril võttis kontserdist osa keelpillide trio koosseisus R. Romulus, V. Ahlmann ja K. Risenkampf. Mari Lang ja Paul Pressnikoff andsid kontserdi ka toomkirikus.
Kuusalu koguduse lauluselts Kirikukoor korraldas 10. novembril oma teise kirikumuusika õhtu. Esines segakoor. Kava koosnes peamiselt soome ja eesti uuemast heliloomingust, mis võetud Kirikukoori XI vihikust. Paralleelselt igakuiste kontsertide korraldamisega õpiti Haydni oratooriumi «Loomine».
19. novembril õnnistati Kärla kiriku uus orel, mis asendas juba 85aastaseks saanud Kesleri orelit. Uut orelit oli kaema tulnud rohkesti rahvast. Jutlustas kohalik õpetaja Hirschhausen. Jumalateenistusele järgnes vaimulik kontsert.
26. novembril oli kirikumuusika õhtu Kuressaare Laurentiuse kirikus. Kõneles Harry Haamer, muusikat tegi Laurentiuse oratooriumikoor Joosep Aaviku juhatusel.

Mitmesugust
3. novembril sai 80aastaseks Vastseliina koguduse kellamees ja surnuaiavaht Gustav Kleinson. Selles ametis oli ta töötanud juba 52 aastat, teenides ühtekokku viie õpetaja all. Puhkusele jäänud teenekat töömeest hakkas asendama poeg Aleksander Kleinson.
9. novembril anti Randvere kiriku köstrina tegutsemiseks luba Randvere algkooli juhatajale Tõnis Perele. Nõva köstri ajutiseks kt-ks määrati Voldemar Neumann.
Pärnus korraldati sel talvel kontsertballe. Õigeusu Jekaterina kogudus korraldas  balli 22. novembril Endlas. Publik oli rahvusvaheline. Kontsertosa tõmbenumber oli koloratuursopran, tuntud poliitiku August Rei abikaasa Therese Rei.
Ja veel üks huvitav juhtum. Keegi kuressaarlane ostis turult kalanaiselt Pöide kihelkonna vanima kirikuraamatu (1727–1752), mille lõpus oli peale kroonika ka tollaseid arstimisviise. Kalanaine tarvitanud sarnaseid ürikuid pakkimispaberiks. Raamat anti üle keskarhiivi.
Mati Märtin