Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Optimistlikud noodid Võrumaa mägedelt

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

11. mail kogunesid Võru praostkonna sinodilised Vastseliina kirikusse jumalateenistusele, et pärast hingelist kosutust eelmisele aastale tagasi vaadata ja sellest järeldused teha.

Sinodi koosolekut juhatas abipraost Urmas Nagel, kuna praost Andres Mäevere viibis Saksamaal. Esimesena sai sõna Vastseliina vallavanem, kes muu hulgas avaldas rõõmu hea koostöö üle valla ja kiriku vahel. Järgnes praostkonna sõnaline aruanne, millest ilmnes, et liikmeannetajate arv oli eelmisel aastal üldiselt veidi kahanenud, seevastu oli aga rohkem armulaualisi. Talituste arv oli mitmes koguduses tõusnud.

Endiselt valmistab peavalu vähene sündivus.

Libapastorid liikvel

Ühe suurema probleemina kerkis esile matuste arvel toimuv äritegevus. Selle taga seisavad isehakanud ilmalikud matjad, kes võivad vajaduse korral ka vaimulikuks matjaks moonduda, pakkudes sellega leinajatele n-ö täispaketti.

Sarnane äri käib ka Võru haigla leinasaalis, Põlvas tegutseb nii vaimuliku kui ilmaliku matmisega Leevi Lillemäe matusebüroo. Nõnda juhtub, et koguduse liikmed maetakse kogudusele teatamata.

Praosti aruandest jäi positiivsena kõlama see, et vaimulikud teevad oma tööd hästi ning praostkonna üldised majandusnäitajad on paranenud. Samuti paranesid eelmisel aastal suhted omavalitsustega, kõiki kogudusi on vald ka toetanud. Haanja vald lisas Jaanimäe palvemaja kordategemise isegi oma arengukavasse. Mitmed toetused on aidanud kaasa vajalike remonditööde korraldamisele kirikutes.

Käed tööd täis

Tööd on aga muidugi veel palju. Päris kriitilises seisus on Pindi kirik, mille katus ja tornikiiver vajavad kiiresti remonti. Rõuge kiriku pikihoone ja tornikiivri müürilatid on mädanenud ning ootavad väljavahetamist. Eelmise aasta üheks suuremaks tööks Rõuges oli kirikut ümbritseva aia taasehitamine.

Pea kõikide koguduste pastoraadid vajavad põhjalikku remonti. Huvitava tõdemusena leiti sedagi, et huvi erapihi vastu on koguduseliikmete seas suurenenud, Räpinas kasvas eelmisel aastal kodudes jagatud armulaudade hulk.

Urmas Nagel toonitas leeriõpetuse tähtsust ning selle üldist korraldust. Sealjuures leidis ta, et tähelepanu peaks pöörama rohkem sellele, kuidas juhtida noort inimest konkreetsesse kirikusse, mitte üldisesse kristlusesse. Samuti märkis Nagel, et väga oluline on mitmekesistada jumalateenistuslikku elu. Seda just väljaspool regulaarseid teenistusi, nädala keskel.

Tuleb märkida, et järjest rohkem tähelepanu on hakatud praostkonnas pöörama orelite korrashoiule. Kõigis kogudustes on toimunud orelikontserte, Vastseliina ja Rõuge kogudustes on salvestatud CDd. Lisaks toimunud orelikontsertidele on kirikutes esinemas käinud mitmeid muusikakollektiivid. 

Aktiivne lastetöö

Praostkonna laste- ja noortetöö sekretär Ivi Mölder andis oma aruandes teada, et enamikus kogudustes lastetööd mingil määral tehakse, on vajalikud ruumid ja vahendid. Kogudused korraldavad lastelaagreid, väljasõite, lastepäevi. On peetud praostkondlikke leerilaagreid. Mõnes koolis õpetatakse religiooniõpetust.

Peapiiskop Andres Põder ütles oma sõnavõtus muu hulgas, et Võru praostkond on endiselt üks paremaid. Sellelgi sinodil võis kõige murelikuks tegeva kõrval tajuda positiivsust ja optimismi. Uued plaanid ja ettevõtmised on juba ammu käima lükatud.

Tore on tõdeda seda, et Võrumaa vaimulikud leiavad ikka aega omavahel suhelda ning ühisüritusi korraldada. Sellelgi suvel on tulemas praostkonna spordipäev ja kindlasti veel palju põnevat.

Anna-Liisa Vaher