Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi maikuu istungil
Otsustati peatada Jaanus Jalaka praosti ülesannete täitmine kuni Ida-Harju praostkonna korralise sinodini. Praosti kohuseid kannab kuni uue praosti valimiseni abipraost Margus Kirja.
Praost Marko Tiituse taotluse alusel on Villu Jürjo vabastatud alates 15. maist Viljandi praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ning ta on määratud samast kuupäevast emerituuri.
Õp Ants Kivilo ametiaega pikendati Vändra koguduse nõukogu taotluse alusel kuni 15. maini 2023.
Õp Kaido Saak vabastatakse Mihkli koguduse hooldajaõpetaja kohustest alates 1. juunist. Alates 1. juunist vabastatakse õp Lembit Tammsalu Piirsalu koguduse hooldajaõpetaja kohustest ja ta määratakse samast kuupäevast Mihkli koguduse hooldajaõpetajaks. Piirsalu koguduse hooldajaõpeaja kohustes on 1. juunist praost Leevi Reinaru. Õp Vallo Ehasalu vabastati Rannu koguduse hooldajaõpetaja kohustest alates 1. maist ning koguduse hooldajaõpetajaks sai samast kuupäevast praost Mart Jaanson.
Jaanus Tammiste vabastati alates 9. maist Järva praostkonna vikaardiakoni kohustest. Sara Susan Villarreal Bishop määratakse alates 4. juunist EELK vikaarvaimulikuks peapiiskopi alluvuses.
Otsustati muuta konsistooriumi 3. aprilli otsust nr 63 „EELK Teeneteristide andmise kohta“ ja jätta otsusest välja punkt 8.
EELK ja EV Valitsuse ühiskomisjonist kutsutakse tagasi Ülle Keel ja Tauno Toompuu ja nimetatakse ühiskomisjoni liikmeteks piiskop Joel Luhamets, assessor Katrin-Helena Melder ja kantsler Andrus Mõttus ning ühiskomisjoni õigusküsimustega tegeleva alakomisjoni kaasesimeheks Jüri Ehasalu.
Kiideti heaks EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse põhikiri.
Kinnitati EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistriõppe õppekava ja usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekava. Kinnitati instituudi õppemaksu määrad ning põhikirja muudatused.
Otsustati moodustada konsistooriumi eelarvevälise sihtfondina Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond.
Palamuse kogudusele anti luba kinnistute võõrandamiseks ja Vastseliina kogudusele surnuaia võõrandamiseks.
Moodustati EELK vaimuliku ameti komisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Liina Sander (sekretär), Naatan Haamer, Siimon Haamer, Kerstin Kask, Margus Kirja, Allan Kährik, Triin Käpp, Urmas Nagel, Ove Sander, Kaido Soom, Einar Soone ja Urmas Viilma.
Avalike suhete komisjoni ettepaneku alusel otsustati anda EELK meediapreemia Kuressaare Pereraadio ja Pildiraadio juhile Valter Roosole. Vaimulike konverentsi otsuse alusel otsustati anda aasta vaimuliku preemia Lääne praostkonna praostile Leevi Reinarule. Kirikumuusika liidu juhatuse otsuse alusel otsustati anda aasta kirikumuusiku preemia Hille Porosonile.