Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piibliselts käis Iisraelis koolitumas

/ Autor: , , / Rubriik: Uudised / Number:  /

smart
Ergo Naab (vasakult), Jaan Bärenson ja Mart Rannut Iisraeli Piibliseltsi kontori ees. Erakogu

Eesti Piibliseltsi tõlkekomisjoni esindus tegi lühivisiidi Iis­raeli, tutvumaks sealse piiblitõlketööga.

Kuulati Iisraeli Piibliseltsi peasekretäri Victor Kalisheri ülevaadet senistest tõlgetest ning probleemidest, mis sealsest kontekstist tingitud. Juudid on oma kohati ligi kolme tuhande aastase piiblikeelega unikaalses olukorras: kuigi põhisõnavara kattub Vana Testamendi vanaheebrea ja tänapäeval kasutatavas uusheebrea keeles 80% ulatuses, mis üldjuhul arusaamist võimaldab, on mitmel kattuval sõnal erinev tähendus. Näiteks 1Ms 24, kus Rebeka kaameleid joodab, tähendab see tänapäeval nende musitamist.
Õnneks ilmub lähiajal vanaheebreakeelne Tanakh koos vastavate keeleliste selgitustega, mis sagedasti hõlmavad lausa kolmandiku leheküljest, lisaks on samade kaante vahel veel Uus Testament uusheebrea keeles. Lastele on antud välja eri raamatutena piiblilugusid.
Külastati soomlaste Mirja ja Halvor Ronningi rajatud Jeruusalemma Piiblikodu, kuhu piiblitõlkijad kogu maailmast tulevad Vana Testamendi keelt õppima ja omandama tõlkimiseks vajalikke teadmisi selle maa kohta. Põhikursus kestab pool aastat, lisaks on lühikursused. Mirja on teinud tõlke Jesaja kirjast koos ulatuslike kommentaaridega lähtekeele kohta, mis nii mõnegi tuntud kirjakoha mõtte hoopis uudselt avab või seda värvikalt laiendab.
Kristluse ja Uue Testamendi tundmine on Iisraelis tänapäeval veel tagasihoidlik. Kooli ainekavades on sellest vähe juttu, sedagi peamiselt ajaloo tundides. Üldiselt kiputakse Iisraelis arvama, et Uus Testament on juudivastane teos, kus juute kujutatakse kui jumalatapjaid. Sellist hoiakut süvendab veel keskaja inkvisitsiooni ja lähiajaloo holokausti kogemus.
Kristlus on paljude jaoks kui ebajumalateenistus, kus üks ja ainus Jumal on kaduma läinud. Lisaks süvendab lõhet poliitiline kontekst, kus Euroopa Liit põhiliselt palestiinlasi soosib ja rahaliselt heldelt toetab ning nõuab araablastele juutide arvel õigusi Jeruusalemmas ja Templimäel.
Samas on pidevalt suurenenud Jeruusalemmas messiaanlike koguduste arv. Kui veel pool sajandit tagasi oli siin vaid üks kogudus, siis nüüd on neid 40 kokku 30 000 liikmega, lisaks teist samapalju, kes kogudusega ametlikult liitunud pole. Kahjuks jätkub suur lõhe juudi ja araabia kristlaste vahel ning üksteisega ei suhelda, seda ennekõike julgeoleku kaalutlustel. Messiaanlikud juudid on suured oma riigi patrioodid, mitmed on võidelnud erivägedes ning töötavad kõrgetel sõjaväelistel ametikohtadel.
Suhted ortodokssete juutidega tunduvad kristlastel pikkamisi paranevat. Kuigi mõned käivad kohaliku piibliseltsi akna all mõnikord ähvardamas. Ilmselt on see mõnegi lärmaja jaoks rohkem traditsioon mõnekümne aasta tagusest ajast, kui messiaanlike juutide tagakiusamine oli veel igapäevane. Hoopis rohkem on tekkinud piibliseltsi külastajaid (ka ortodokssete juutide seas), kes tulevad piiblipoodi oma elu küsimustele vastuseid otsima nagu Nikodeemus kunagi. Ajad on heitlikud.
Jaan Bärenson, Ergo NaabMart Rannut