Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pilistveres ja Tallinnas alanud teekond jätkub

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

interdiacEELK konsistooriumi diakooniatalitus ja Pilistvere koguduse noortekeskus võtsid sel suvel vastu väga kirju grupi diakoonia, noorsoo- ja sotsiaaltöötajaid üheksast riigist.  

Säravad (Sparklers), nagu projektis osalejaid kutsutakse, kohtusid Suruceni külas ja Chişinăus (Moldova) 2012. aasta novembris. Loodi professionaalidest ja vabatahtlikest rahvusvaheline ühendus, töötamaks marginaliseerunud noortega kümnes riigis. Grupi mitmekülgsus toetas kogemuste vahetust ning pakkus erinevaid võimalusi Inter­diaci käsiraamatu «Make Change Yourselves» (Muuda end) kasutamiseks.
International Academy for Diaconia and Social Action, Central and Eastern Europe (Interdiac) e Rahvusvahelise Diakoonia ja Sotsiaaltöö Akadeemia Kesk- ja Ida-Euroopas eesmärk on edendada suhtlusvõrke, koolitust ja uurimistöid tähelepanuga Kesk- ja Ida-Euroopa arengule. Viiepäevane rahvusvaheline seminar Tallinnas ja Pilistveres oli kaheksas. Viie kuu jooksul on omavahel leitud võimalusi Interdiaci käsiraamatus väljapakutud töövormide rakendamiseks elus. Igal osalejal on käsil oma projekt kindla noortegrupiga, lood nendest kogutakse ja avaldatakse selle aasta lõpu poole.
Viibimine Eestis EELK diakooniatalituses, Tallinna, Pilistvere ja Tartu kogudustes toimunud üritustel avas osavõtjaile uusi vaatenurki töökogemuste üle mõtisklemiseks. Interdiaci dokumendi «Sotsiaal- ja noortetöö eetilised suunad» esialgsesse kavandisse lisandus hulk uusi ideid. Säravad on loonud abimaterjale töömeetodite ja käsiraamatu kasutamiseks. Suve jooksul valmis eetika alusdokument ja projektide teabevihik.
Kõik, kes tahavad töötada noortega isiklike või kogukondlike muutuste heaks, on oodatud. Trükised on leitavad aadressil office@interdiac.eu. Tänu EELK diakooniatöötajatele lisanduvad uued säravad, et paraneks inimeste ja kogukondade elu. Anname oma parima, et toetada inimesi elukestvate muudatuste tegemisel.
Janka Adameova,
Interdiaci tegevjuht