Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkondades arutati teenistuslepingute tulekut

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

27. septembril peeti kahes praostkonnas konverentse, kus arutati praostkonna ja laiemalt kirikuelu olulisi teemasid.
Lääne praostkonnas peeti traditsioonilist mihklipäevakonverentsi, aastatepikkuse tava kohaselt mihklipäeva puhul Mihkli kirikus, kus sedapuhku jutlustas praost Tiit Salumäe ja teenisid praostkonna vaimulikud.
Lääne-Harju praostkonna nõupäeval – praost Jüri Vallsalu ei söanda kord kvartalis peetavaid kolleegide kokkusaamisi nii suurejoonelise nimetuse alla liigitada – arutleti aga üsna samadel teemadel.
Teemaks uued lepingud
Assessor Urmas Viilma tutvustas mõlemas praostkonnas uusi preestri teenistuslepinguid, mis hakkavad kehtima 2008. aastast. Praost Tiit Salumäe sõnul on tegemist päris suure uuendusega, mis on juba ka koguduseõpetajates küsimusi tekitanud. «Näiteks seoses töökorraldusega: mida loetakse töökoormuse sisse ja milline töökoormus on üldse lubatav; kuidas sätestatakse lisatöid, mida teha, kui kogudusel pole vahendeid palga maksmiseks, ja palju muud taolist,» loetles Salumäe.
Samuti kerkis esile ka juba Soomes tuttav probleem – pastori elupaik ehk pastoraat. «Paljud kogudused annavad õpetajale elamispinna, sageli on selleks ajalooline pastoraat, mis pole seega õpetaja isiklik elupaik. Mõnigi on soetanud isikliku elamispinna ja pastoraati rakendatakse teisel otstarbel. «Ajaloolise pastoraadi mõiste hakkab muutuma,» tõdes Tiit Salumäe, väites, et sama tendentsi nimetati ka äsjasel Eesti ja Soome kirikupeade kohtumisel Tallinnas.
Praost Jüri Vallsalu märkis, et teenistuslepingutest teati enne üldjoontes, seekord tehti uutest nõuetest juttu päris põhjalikult. «Raske hinnata, kas kõik sellega liituvad,» märkis Vallsalu. «Väikeste koguduste vaimulikud on selleks sunnitud, sest on huvitatud keskkassast tulevast palgatoetusest. Mis saab suuremate koguduste vaimulikest, näitab aeg,» ütles Vallsalu.
Liturgiast ja arengust
Mõlemas praostkonnas arutati kirikuelu pakilisi probleeme: liturgiakomisjoni aseesimees Gustav Piir tutvustas Lääne praostkonna vaimulikele uue liturgiakäsiraamatu sisu. Praost Salumäe sõnul kasutatakse Lääne praostkonna kõigis kogudustes uut liturgiakäsiraamatut, sel konverentsil oli arutelu keskmes matusetalitus.
Lääne-Harju praostkonnas arutati EELK arengukava ja märgiti üles praostkonna pakilisemaid probleeme. «Meie kanti on tekkinud palju uusasundusi, näiteks Saku ja Saue on jõudsalt arenenud,» täheldas Jüri Vallsalu. «Kui tahame kirikuna kohal olla, tuleks mõelda ka nendele suundumustele.» Sakus peetakse juba aastaid jumalateenistusi, kuid praosti sõnul on ruum kitsuke ja koguduseelu vajaks kindlasti rohkem tähelepanu.
Lea Jürgenstein