Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Professor Anne Kull jutlustas Tartu Jaanis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Anne Kull on Tartu ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor. Arhiiv

Möödunud pühapäeval, 15. jaanuaril jutlustas Tartu Jaani kirikus pastor loci asemel ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull.

Ülikooli-Jaani koguduse liikmed on juba harjunud ja hindavad seda väga, et kord kuus näevad nad kantslis kedagi Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõududest, kes siinse vaimuliku asemel kirikulistele jutluse peab.
Tava koguduseelu rikastamiseks kutsuti ellu varalahkunud õpetaja, usuteaduskonna õppejõu Urmas Petti (1965–2016) mälestuseks.
Kriteeriumiks ei ole vaimulikupühitsus ega luterlik konfessioon, jutlust pidama on teretulnud kõik õpetlased, kes on tulevaste teoloogide teejuhiks nende stuudiumi jooksul ülikoolis.
Siiani on jutlustamas käinud prof Tõnu Lehtsaar, dr Thomas-Andreas Põder, dr Urmas Nõmmik ja dr Kaido Soom.
Ülikooli-Jaani kogudusse kuuluv prof Anne Kull võttis oma jutluse aluseks kirjakoha Johannese evangeeliumi neljandast peatükist, kus on juttu sellest, et Jeesus peatus teel Juudamaalt Galileasse Samaaria linnas Sühharis Jaakobi kaevul ning palus vett Samaaria naise käest.
„Jutlust ette valmistades õppisin väga palju selle kirjakoha kohta,“ rääkis prof Kull vahetult pärast teenistust Eesti Kirikule, tunnistades, et kuigi oli ju ka varem Johannese evangeeliumi lugenud, avanes kirjakoht uues valguses ning pakkus seni kogematut sügavust ja uusi vaatenurki.
Piibli tekst ei ole ju varustatud lugemise mõtteni jõudmist hõlbustavate emotikonidega, millega on tänapäeva lugeja harjunud ja mis viitaks võimalikule kahemõttelisusele. „Jutlust ette valmistades tabasin, et see on puhas iroonia, mida polnud tõesti varem tähele pannud,“ toob professor näite, viidates Jee­suse sõnadele, et õndsus tuleb juutidelt.
Veel jutluse ettevalmistamisest rääkides tunnistab igapäevaselt auditoorse õppetööga harjunud Anne Kull, et mõnes mõttes on kogudusele jutlustada ikka keerulisem kui loengus üliõpilaste ees esineda, sest kui ülikoolis saab võimalikku viga järgmises loengus õgvendada, siis kirikus see võimalus puudub.
Viimati oli Anne Kull jutlustaja rollis aastal 2000 Chicagos, kus ta kaitses doktoritöö inimese ja tehnoloogia kooseksisteerimise teemal pärast õpingute lõpetamist Chicago luterlikus kõrgkoolis.
Liina Raudvassar