Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Saaremaal räägiti usust ja valgusest

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

19.–21. maini viibisid Saaremaal rahvusvahelise oikumeenilise ühenduse Usk ja Valgus  Skandinaavia ja Eesti regiooni koordinaator Aslaug Espe, Soome aktivistid Kirsti-Maija Paananeni ja Leena Issakainen.  Osaleti ühendust tutvustavatel infopäevadel.

Toimus vastuvõtt Kuressaare linnapea Urve Tiiduse juures, külalised tutvusid Kuressaare abilinnapea Juhan Nemvaltsi juhatusel Kallemäe Abikooli Kuressaare toimetulekuklasside tööga. Lahketeks vastuvõtjateks olid õpijuht Piret Kaminskas ja õpetaja Anu Konks.

Arenguhäiretega laste toetuseks

Pühapäeval kulmineerusid Usu ja Valguse infopäevad tänujumalateenistusega Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Kirikulisi tervitas Aslaug Espe, jutlustas Usu ja Valguse Kuressaare kogukonna vaimulik Katrin Keso-Vares. Õpetaja Anti Toplaan pühitses ühenduse keraamilised armulauariistad, mille on valmistanud ühenduse liige Maila Junts. Jumalateenistuse salvestus kanti üle Kuressaare Pereraadios.

Kirikus oli üles seatud väike näitus arenguhäiretega laste ja noorte tehtud piltidest. Jagati infovoldikuid ühenduse tegevuse kohta.

Kirsti-Maija Paananen on pensionil olev kirikuõpetaja, kes alustas arenguhäiretega laste ja noortega tööd Eestis juba 12 aastat tagasi. Paljud lastekodulapsed on saanud tema kaudu endale ristivanemad Soomes. Kirsti-Maija Paananen andis oma ameti edasi õpetaja Elve Benderile, kes mullu novembrist asus EELK-s korraldama tööd arenguhäiretega inimeste ja nende peredega.

Otsib väljundit ühiskonnas

Leena Issakainen on aastaid töötanud arenguhäiretega lastega Soomes Vaalijala hooldekodus ja on nüüd pensionipõlves palju teinud puuetega inimeste heaks Eestis. Tema pere toel valmis Sõmera hooldekodu kirikusaal.

Teavituspäevadel püüti ühingu olemasolust ja tegevusest teada anda kõigile huvilistele. Õpetaja Elve Benderi sõnul on selleks, et ühing muutuks Eestis arvestatavaks osaduskonnaks ülemaailmses Usu ja Valguse liikumises, tarvis vähemalt kaht kindlat väljakujunenud kogukonda. «On küllalt arenguhäirega inimesi ja nende peresid ning sõpru kõikjal Eestis, kes ei ole leidnud seni ei ühiskonnas ega kirikus väljundit,» usub ta ühenduse tulevikku Eestis.

Saaremaal alustati kolm aastat tagasi, nüüd käiakse koos kord kuus, olles osaduses jumalasõnas, palves ja laulus. Iga kord on loovaks tegevuseks ette valmistatud ka midagi lihtsat ja jõukohast, mis kõigile rõõmu valmistab. Praegu on enamik Usu ja Valguse Kuressaare kogukonnast luteri kiriku liikmed, kuid on ka vabakoguduse liikmeid ja neid, kes kirikusse ei kuulu.

EK