Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Saksa päritolu luterlasi seob Eestiga traditsioon

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Koguduses on tähtsal kohal töö lastega, vasakul õpetaja Matthias Burghardt. Koguduse arhiiv
Tallinnas ja Tartus toimuvad saksakeelsed jumalateenistused regulaarselt, üle Eesti koondub osaduskonda umbes 80 luterlast.

Tegemist on üsna omanäolise kooslusega. Saksakeelsed luterlased ei ole koondunud Eestis Saksa Evangeelse Kiriku diasporaakoguduseks, vaid kuuluvad EELKsse keskusega Saksa Lunastaja koguduses Tallinnas, kus kogudusetööd juhib sakslasest EELK vaimulik Matthias Burghardt.
Tema sõnul kuulub kogudusse nii sakslasi kui ka saksa keele ja kultuuri vastu süvendatud huvi tundvaid eestlasi: «Meil on baltisakslased ja volgasakslased, Eestisse paikselt elama asunud sakslased, samuti ajutiselt Eestis olijad, näiteks üliõpilased ja õpilased ning NATO ja ELiga seotud ametnikud. Meil läheb üldiselt väga hästi, meid ühendab Jumala sõna ja huvi selle vastu,» kinnitab õpetaja Burghardt optimistlikult. Teenistused toimuvad regulaarselt Lunastaja kirikus ja Tartus Maarja kogudusemajas. Kohale sõidetakse ka Viljandist ja Saaremaalt.
Koguduseruumides Tallinnas Tolli tn 4 toimuvad teemaõhtud. Sisulist rõhku pannakse laste- ja noortetööle. Lisaks pühapäevakoolile pakutakse noortele väitlemisvõimalust filosoofiaringis, mida juhendab Matthias Burghardt, kes on ka Tallinna Inglise kolledžis filosoofiaõpetaja. Vähemalt kord aastas toimub looduskaunis paigas perelaager. Eelmisel aastal Häädemeestel oli koos Läti saksakeelsete koguduseliikmetega laagris 60 inimest.    
Õpetaja on uhke koguduse koori üle, kellega osaleti üldlaulupeol: «See on esimene saksakeelne koor Tallinnas pärast 1939. aastat.» Identiteeti kinnitavalt mõjub koostöö teiste saksa institutsioonidega, näiteks Saksa saatkonna ja Goethe instituudiga.
Kuigi Matthias Burghardt pole ametlikult volitatud koordineerima saksakeelset kogudusetööd üle Eesti, tunneb ta selleks valmisolekut ja kutsub kogudusi teada andma sellest, millal kohtadel midagi saksakeelset toimub. Infot saksakeelsest kogudusetööst vaata www.eelk.ee/saksa.lunastaja .
Liina Raudvassar