Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sihiseadeid uueks aastaks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Mida soovivad meie rahvale ja kirikule uueks aastaks EELK vanim ja noorim tegevvaimulik.

Eenok Haamer, Mustvee koguduse õpetaja (snd 1935):
Jumal on erilisel viisil hoidnud ja hoidmas eesti rahvast. Ta kuuleb meie palveid. 2020. aasta võib küll olla see aeg, mil palved selle rahva oma Jumala poole tagasi pöördumise pärast hakkavad täituma. Panen kõigile, kes seda loevad, südamele: ärge kulutage oma energiat sellele maailmale meelepäraste nn liberaalsete väärtuste rakendamisele ja propageerimisele ega muule tühisele, vaid kasutage oma aeg ja jõud palvetele oma rahva eest. Jumal armastab kõiki inimesi, aga ta ei armasta pattu. Saagu sel aastal nähtavaks pööre meie rahva sisemisele-vaimsele puhastumisele.

Kevin Kirs, Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon (snd 1994):
Möödunud kümnend on näitlikustanud, et üha enam otsib meie ühiskond jõulist sõnumit. Üha vähem lepitakse kaalutletud vastustega ning aina rohkem väljendatakse end teravalt ja võetakse radikaalseid seisukohti. See ei ole üdini negatiivne nähtus, aga sellega on süvenenud olukord, kus konflikte ei püüta lahendada sooviga jõuda kompromissile, vaid aetakse taga enda huve, mis ei otsi rahu ega lepitust, vaid ainult omakasu. Sõltumata, millisesse parteisse konflikti osapooled kuuluvad või millist globaalset probleemi nad lahkavad. Paulus kirjutab: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik“ (Rm 12:2). Ma soovin, et ajaga kaasas käies ei muganduks meie Kirik ülejäänud ühiskonna januga jõulise sõnumi järele, vaid otsiks kaalutletult Jumala tahet, olles seeläbi ühiskonna tasakaalustajaks.