Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Soome luterliku kiriku liikmeskonna langus on aeglustunud

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Soome kiriku teabekeskuse andmetel oli Soome luterlikul kirikul 2015. aasta lõpu seisuga 3 999 800 liiget. Kirikusse kuulus 73% Soome elanikest.

Soome kirikut rõõmustab, et võrreldes 2014. aastaga on pidurdunud kiriku liikmeskonna langus. Kui aastal 2014 lahkus Soomes kirikust 67 000 inimest, siis 2015. aastal oli lahkujaid 34 400. Kirikuga liitus seevastu rohkem inimesi kui kunagi varem ehk 17 600. Aastal 2015 suri 44 000 kiriku liiget ja ristiti 38 700 alla üheaastast.
Vanurite ja puuetega inimeste abistamine ning surnuaedade ülalpidamine on soomlaste jaoks kõige olulisem kirikusse kuulumise põhjus. Nende järel jääb teisele kohale laste- ja noortetöö.
Kiriklikest talitustest peetakse väga oluliseks matust, aga lapse ristimine, vaderiks saamine ja kiriklik laulatus on kaotanud veidi oma tähtsust soomlase jaoks.
Usk ja kristlikud väärtused on eriti olulised kirikusse kuulumise põhjused üle 50aastaste kirikuliikmete jaoks. Nemad väärtustavad enim ka jumalateenistust.
Soome kirik on analüüsinud ka oma liikmete lahkumise põhjusi. Kiriku teabekeskuse uuringu põhjal on oluline kirikust lahkumise põhjus selles, et ollakse eri arvamusel kiriku seisukohtadest. Nii näiteks 28% kiriku liikmeskonnast lahkujatest tegi seda põhjusel, et kirik oli liiga sallimatu seksuaalvähemuste suhtes, ja 9% seepärast, et Soome kirik oli liiga salliv seksuaalvähemuste suhtes.
Kõige olulisem põhjus kiriku liikmeskonnast lahkumiseks seisnes siiski selles, et inimene ei uskunud Jumalasse ja kirik institutsioonina polnud talle oluline. Kolmandik kiriku liikmeskonnast lahkujatest ei soovinud maksta kirikumaksu.
Kirikusse kuulumise protsent on kõige suurem väiksemates maakogudustes ja kõige väiksem Helsingi kogudustes.
Kaido Soom