Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Unistused ja saladus

/ Autor: / Rubriik: Kolumn / Number:  /

Tänapäeva organisatsioonide ja ühenduste elu ja tegevuse üks märksõnu on arengukava. Vist on nii, et enamik ühendustest on seda juba teinud või tegemas. Nüüd on järg jõudnud ka meie kiriku koguduste kätte.
Arengukava loomine on paljude jaoks kindlasti küsimusi tekitav. Miks on tarvis liigset bürokraatiat? Miks tuleb kogudustel, kes tihti vägagi kasinates oludes oma igapäevaelu elavad, näha vaeva paberimäärimisega ja luua kunstlikke dokumente, mille vajalikkus ja reaalsusele vastavus võib olla vägagi küsitav?
Ometi annab arengukava meisterdamine midagi olulist. Ühelt poolt kingib see võimaluse visandada hetkeolukorda. See jääb argitoimetuste kõrval muidu üsna marginaalseks. Tihti on meil ettekujutus, et teame väga hästi, kus ja kuidas elame ning töötame. Arengukava lähtealust, olukorra kirjeldust tehes aga näeme, et see ei tarvitse üldse nii olla. Tean seda oma isiklikust kogemusest.
Teisalt on arengukava võimaluseks kirja panna unistusi. Unistada tuleb ja tohib, isegi siis, kui unistused esmapilgul ebareaalsed tunduvad. Ja eks koguduse ning terve kiriku üks oluline mõõde ongi unistada kooskõlas Jumala tahte ja sõnaga.
Seatud eesmärgid, mis arengukavas mustvalgel (või printerist sõltuvalt ka värvilisemal) kirjas, tiivustavad toimima. Ühelt poolt sisaldab arengukava tegevuste kirjeldust, mida plaanitakse teatud aastate arvu vältel ette võtta. Teisalt aga soovitud olukorra kirjeldust, kuhu mingiks ajahetkeks jõuda tahetakse.
Ning tõepoolest – arengukava tegemine võib näidata neid asju, mida reaalseks ja enesestmõistetavaks peetakse, hoopis vähetähtsate ning mittevajalikena. Omal moel on see otsekui püüe üle silmapiiri kaeda.
Eesti Kirikute Nõukogu töökogemusest võib öelda, et arengukava valmistamine on olnud üks kõige enam väitlust, isegi vaidlust põhjustanud teemasid. Ja see on täiesti mõistetav, kuna see tööprotsess paneb mõtlema ühenduse mõtte üle ning nägema, kes tahetakse olla ja kuidas selle olemise poole pürgida.
Muidugi, kirikul tuleb alati arvestada sellega, et ta seisab saladuse ees ja sees. Räägib ju apostel Paulus kiriku ja Kristuse suhtest kui saladusest. Kuid ka saladust avatakse ja ilmutatakse meile – isegi arengukava koostamise kaudu.
Tauno Teder
Tauno Teder