Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usaldusisikukoolitus pakub tuge

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

1997. aastast on Misjonikeskuse kaudu pakutud kogudustele usaldusisikukoolitust, millest võiks igapäevatöös olla abi plaanimisel ning ressursside hindamisel ja analüüsil. Kes seda varem kasutanud pole, võiks uute juhtorganite ametisse asudes seda võimalust kaaluda.

Materjalid, mis esialgselt välja töötatud Soomes, on kohandatud Eesti oludele, praegu kasutatava koolituspaketi on kokku pannud Marianne Hapsal ja Margus Heilä.

Varasemad kogemused julgustavad

Usaldusisikukoolitust on läbi viidud mitmes koguduses, viimati Nissis. Kahtlemata on toimunust olnud abi osavõtjatele, see on turgutanud tegijaid uute teadmistega, andnud nende läbi impulsi oma tööd teadvustatumalt plaanida ning juhtida. See on olnud võimaluse leida oma koht protsessis.

Koolitus tähendab koguduse jaoks rahalist väljaminekut. Kuna Misjonikeskusele Soome Kiriku Välisabi poolt eraldatud vahendid on piiratud, siis tuleb kogudusel koolitust rahastada 20% ulatuses, samuti jääb koguduse vastutusalasse osalejate kutsumine, ruumide tagamine ja toitlustus. Hea tahtmise korral pole need ületamatud raskused, samuti on mõeldav mitme koguduse koopereerumine.

Uued juhtorganid – uus meeskond

Projektijuhi Ester Liinaku sõnul on usaldusisikukoolitus hea võimalus käivitada uus meeskond. «Uus nõukogu ja uus juhatus on uus meeskond ka siis, kui suurem hulk selle liikmeid on olnud ka eelmises juhatuses/nõukogus. Uues meeskonnas toimivad samasugused grupiprotsessid ja grupi arengufaasid nagu mistahes muus grupis.

Seega: ka siis, kui koguduses on varasemal ajal usaldusisikukoolitust läbi viidud, oleks uue nõukogu ja juhatuse valimise järel hea koolitus uuesti läbi teha,» rõhutas Liinak.

Käsitletav teemadering

Ehkki laias laastus on koolitusteemad paigas, püüavad koolitajad ennast iga kord konkreetse olukorraga kurssi viia ja sellest lähtuvalt kujunevad koolituse rõhuasetused.

Usaldusisikukoolitusel kõneldakse usaldusisiku rollist koguduses, kaardistatakse koguduse olukord, analüüsitakse selle tegevust valdkonniti. Protsessi mõistes arutatakse plaanitava töö eesmärke, analüüsitakse koguduse ressursse, kulusid ja finantseerimisallikaid. Eelkõige pakub koolitus osalejaile võimalust õppida ühisvastutust.

Kogudused saavad huvi korral infot Misjonikeskusest Ester Liinakult. Ja huvi tasub tunda – see muudab meeskonnatöö lihtsamaks.

Mari Paenurm