Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuvägi saab nähtavaks misjoni kaudu

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Misjonäride kokkusaamised toimuvad kaks korda aastas. Arengutööst teiste riikidega kõneleb vikaarõpetaja Kristel Engman, kes on tööl välisministeeriumis. Kristiina Seppel

Misjonikeskus ja Võru praostkond kutsuvad augusti keskel Põlva- ja Võrumaal inimesi taevasse vaatama ning osalema misjonipäevadel «Kae’ üles».

Misjonipäevadeni on jäänud kolm ja pool kuud ning Võru praost Üllar Salumets ütleb, et kondikava on kokku pandud, nüüd on vaja see sisuga täita ja eks see ongi kõige olulisem. Kord kuus saavad koguduste vaimulikud, misjonikeskuse töötajad ja vabatahtlikud kokku, et arutada päevadega seonduvat. Läinud teisipäeval, 19. aprillil oli taas Põlvas töine koosolek.
Misjonipäevade heaks kordaminekuks on vabatahtlikele toimunud kaks koolitust ja moodustatud 12 toimkonda: peatoimkond, majandus-, muusika-, koolitus-, helitehnika, palve ja hingehoiu, laste ja noorte, vabatahtlike, konverentsi-, Nelja Tuule ristirännaku ja programmitoimkond.
Eks kõigil on palju nuputamist, kuidas parimal viisil pakkuda inimestele vaimulikku sõna ja muusikat, aga programmitoimkond peab hoolitsema sellegi eest, et eri üritused ajaliselt kokku ei langeks. Seda enam, et päevade kese on suunatud küladele, mida on nimekirjas 14. Nende lõplik arv on veel lahtine.
Misjonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel ütleb, et praostkonna kogudused on motiveeritud misjonipäevi korraldama ja koostöö on hästi sujunud. Ka on tal hea meel, et konsistooriumi juurde on loodud misjonikomisjon ning selle esimees assessor Tauno Toompuu, kes on misjonikeskuse nõukogu liige, on väga asjalik ning koostöövalmis. Ta on üks 19. augustil toimuva misjonikonverentsi esinejatest.
Misjonipäevade avajumalateenistus on 14. augustil Räpina kirikus ja lõpujumalateenistus 21. augustil Võrus. Nädala peaüritus on praostkonna laulupäev taasiseseisvumispäeval Põlvas Intsikurmu laululaval.
Praost Salumetsa sõnul on valminud misjonipäevade plakat ja koduleht aadressiga www.heldetaevas.ee.
Eestis on tööl teistest riikidest 17 misjonäri (neist kaks on praegu kodumaal). EELK Misjonikeskus korraldab kaks korda aastas neile keskuses kokkusaamise. Viimane kohtumine oli 22. märtsil. Kristiina Seppel ütleb, et misjonärid on meie kogudustes alati teretulnud. Koostöö nendega on innustav ja nende ning neid lähetanud Soome ja Norra misjoniseltside panus meie kirikule suur. Seda võiks mõõta jagatud kogemuste hulgas, ajas ja rahas.
Ent misjonäridelgi võib tekkida motivatsioonipuudus või kahe erineva kultuuri kokkusaamisel väljakutseid, seepärast on taolised kokkusaamised oodatud, et rääkida sellest, mis südamel, jagada infot ja istuda ühise laua taga.
Rita Puidet