Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

15. jaanuarini oodatakse infot diakooniatööst

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö Sihtasutus ja EELK Usuteaduse Instituut on välja töötanud küsimustiku EKN liikmeskirikute koguduste diakooniliste tegevuste ulatuslikkuse väljaselgitamiseks ning tahavad teada, milliste muutustega ja kuidas on kulgenud aastate jooksul koguduste diakooniatöö.
«Diakoonia lähtub ligimesearmastusest ja ilmutab end  kristlikus teenimises nii kiriku, koguduse kui ka üksik­kristlaste elus. Parima organiseeritud väljenduse saab ta diakooniatöös. On aeg rohkem märgata diakooniavallas töötavaid inimesi ning toetada diakooniatöö arengut erinevate kirikute oikumeenilises ühistegevuses,» ütles EKNi arendusjuht Avo Üprus.
Küsimustik on kirikukeskuste kaudu edastatud kogudustele. Vastajaks on palutud koguduse vaimulikku või tema volitatud isikut. Küsimustikule vastamine ei võta palju aega, on aga suureks abiks üldpildi saamiseks. Siis on rohkem teada, millist vajadustele vastavat abi edaspidi vastanuile osutada.
Küsimustik on abiks kõigepealt diakooniatöö tegijaile endile, samuti neile inimestele, kelle heaks tööd tehakse, lisaks selgitab majandusressursse ja mitme ala koostöövõimalusi.
Küsimustik on leitav aadressil:
https://docs.google.com/forms/d/1F1C7HyNgdhQGEVOvnx4rjnAAM2DhnDSrtX2NcqCrZJE/viewform
Kadri Kesküla konsistooriumi diakooniatalitusest tänab neid 29 vastanut, kes on juba andnud ülevaate omakandis toimuvast diakooniatööst. Aga kindlasti on veel palju häid ettevõtmisi ja huvitavaid tähelepanekuid, mis lingist avaneva küsimustiku täitmisel meid kõiki rikastada võiks.
Seetõttu palutakse neid, kes veel vastanud pole, küsimustik täita 15. jaanuariks.
Eesti Kirik