Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Aeg mõelda tulevikule

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Õpetajate Konverentsi (ÕK) juhatuse nimel tänan kõiki, kes vastasid ÕK ankeetidele ja osalesid e-posti vestluses. Kõik meie andmed ja mõttematerjal tuginevad vastanud inimestelt saadud andmete analüüsil.
Korralduslik külg
Seoses konverentsi korraldamisega on ülekaalus arvamused, mis kiidavad heaks praeguse juhatuse sisseviidud praktika korraldada konverents igal aastal erinevas kohas. Soovitakse majutuse, töö, toitlustuse ja saunavõimaluse olemasolu ühes kompleksis.
Erinevad ettepanekud
Ettepanekute hulgas paistavad silma soov kinnitada ettekande teemad ja isikud enne suvepuhkust, tuletada rühmatööd peaettekannete teemadest. Paljud kirjutajad on nõus sellega, et juhatajad ja abijuhatajad kasutaksid rangemaid meetodeid töökoosolekutele mitteilmujate, hilinejate, juttu ajajate jt korrale kutsumiseks.
Laekus üle 30 ettepaneku konverentsi teemade ja kümmekond nn aasta teema osas, lisaks e-posti kaudu välja öeldud mõtted. Tagasiside analüüsimisel kujunes välja neli põhivaldkonda, mille alla mahub suurem osa esitatud mõtetest:
1. Kiriku visioon ja missioon;
2. Kirik ja rahvas;
3. Vaimulike töö kogudustes;
4. Vaimuliku palk ja töötingimused.
Nii sõnastatuna on näha, et 1. ja 2. teema on laiemad ja puudutavad sarnaseid valdkondi. Kolmas ja neljas teema aga ei ole üldse lahutatavad, pealegi just nimelt ülalesitatud järjekorras. Lähtudes analüüsi tulemustest, valis ÕK juhatus järgmise konverentsi, mis toimub 21.–22. jaanuarini 2003 Lääne-Eesti piirkonnas, teemaks uuel kujul sõnastatud valdkonna, mis vajab alateemade osas täpsustamist. Seejuures tuleb pidada silmas just jätkuvõimalust järgnevatel aastatel ning aasta 2003 üldteema sõnastamist konverentsi käigust lähtudes.
Lähteteema
Ehkki teema Üks ihu, palju liikmeid: kirik kui organism ja organisatsioon niisugune sõnastus tundub esmapilgul metateemana, sest mingi aspekti osas mahuvad sinna alla kõik neli ülalesitatud koondvaldkonda, saab just nüüd välja valida eelolevaks konverentsiks ühe põhisuuna, mis on kandev, ja jätta samas seoses esile kerkivad teised teemad järgnevateks aastateks.
Selleks on vajalik mõttevahetuse käigus koostada lähteteema lahtikirjutus, mille järel tehakse käsitlusskeem ja valitakse käsitlusjärjekord. Seetõttu on järgmiseks etapiks mõttevahetuse jätkamine, nüüd aga juba eesmärgistatult ja lähteteemale allutatult.
Oodatud ettepanekud
Pakutud lähteteema annab ette teoloogilised raamid, aga avab ka võimalused. Kiriku kaksikolemus elava organismina ja ühiskondliku organisatsioonina ühendab vertikaalsed ja horisontaalsed lähtekohad, jõuallikad, tingimused, vastutuse, võimalused jne.
Seetõttu soovib juhatus mõttevahetuse jätkamist konkretiseeritud teema raames, et enne suve teha järgmine kokkuvõte, täpsustada alapunktid ja otsida ettekandjad. Ka ettekandjate osas on juhatus ettepanekutele avatud ja mitte ainult vormis «tema võiks rääkida seda…», vaid ka vormis «mina võiksin teha seda…».
Ettepanekuid ootame 20. aprilliks.
Randar Tasmuth